Paieška

Mišios Kristaus kapo bazilikoje Jeruzalėje Mišios Kristaus kapo bazilikoje Jeruzalėje 

Malda Jėzaus kapo bazilikoje už Šventosios Žemės geradarius

Šventosios Žemės pranciškonų bendruomenės kustodas t. Francesco Patton antradienį, balandžio 20 dieną, Jeruzalėje su Kustodijos mažesniaisiais broliais aukojo Mišias už rėmėjus ir aukotojus, taip pat prisiminė ligonius ir kraštus, kenčiančius nuo COVID-19 pandemijos.

Mišios aukotos Kristaus kapo bazilikos koplyčioje, gaubiančioje vietą, kur buvo palaidotas Jėzus ir kur įvyko jo prisikėlimas.

Pasak t. F. Pattono, tiesiog pareiga su padėka aukoti Mišias pačioje švenčiausioje krikščionybės vietoje už visus, kurie įvairiais būdais, taip pat ekonomiškai, padeda Kustodijos broliams tęsti jiems pavestą misiją.

Kustodijos portalas skelbia, jog per Mišias melstasi taip pat už kraštus, kuriuose epidemiologinė situacija itin kritiška. Anot t. F. Pattono, malda už ligonius Kristaus prisikėlimo vietoje yra ypatinga, nes leidžia tikėjimo jėgos ir vilties dorybės šviesoje geriau suprasti kelią, kuriuo kraštai stengiasi išeiti iš pandemijos tunelio.

Franceso Patton su pranciškonų bendruomene taip pat meldėsi už piligrimų sugrįžimą į Jeruzalę ir už visus pasaulio krikščionis. Jis pasakė, kad malda Jėzaus kapo koplyčioje už viso pasaulio krikščionis padeda kur kas geriau suprasti ne tik Velykų šventimo, bet ir Eucharistijos, kuri visuomet yra Velykų atminimas, prasmę. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 22, 14:03