Paieška

Kardinolas Nicolas Cheong Jin-suk Kardinolas Nicolas Cheong Jin-suk 

Korėjoje mirė kardinolas Nicolas Cheong Jin-suk

Seulo arkivyskupija pranešė, kad antradienio, balandžio 27-osios, vakarą mirė kardinolas Nicolas Cheong Jin-suk.

Popiežius Pranciškus į Korėją pasiųstoje telegramoje pareiškė užuojautą Seulo arkivyskupui ir visiems arkivyskupijos dvasininkams, vienuoliams ir tikintiesiems pasauliečiams. „Malda vienydamasis su jumis, dėkodamas už ilgametę kardinolo Nicolaso Cheongo Jin-suko tarnystę Bažnyčiai Korėjoje ir Šventajam Sostui, kartu su visais susirinkusiais į laidotuvių Mišias patikiu mirusįjį gailestingai gerojo ganytojo Kristaus meilei“, – rašo popiežius ir visiems, liūdintiems dėl kardinolo mirties, suteikia apaštališkąjį palaiminimą.

Nicolas Cheong Jin-suk gimė Seule 1931 m. Kunigo šventimai jam buvo suteikti 1961 m. Pirmuosius ketverius kunigystės metus jis tarnavo parapijos vikaru ir dirbo mažosios kunigų seminarijos mokytoju, vėliau ėjo Seulo arkivyskupo sekretoriaus pareigas. 1968 m. pradėjo kanonų teisės studijas Romos Popiežiškajame Urbono universitete. Grįžęs į Korėją, 1970 m. buvo paskirtas Čongdžu vyskupu ir šios vyskupijos ganytojo pareigas ėjo iki 1998 m., kai buvo paskirtas Seulo arkivyskupu. Seulo arkivyskupijai jis vadovavo iki 2012 m. Popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Nicolasą Cheongą Jin-suką 2006 m. paskyrė kardinolu.

Tarnaudamas Čongdžu vyskupijoje vyskupas N. Cheong Jin-suk įkūrė vieną didžiausių Korėjoje katalikiškų globos institucijų – „Gėlių kaimą“, kurį vizito Korėjoje metu 2014 m. aplankė popiežius Pranciškus. Tarnaudamas Seule kardinolas buvo labai dėmesingas pažeidžiamų žmonių problemoms. Kardinolas N. Cheong Jin-suk taip pat yra daugiau kaip penkiasdešimties knygų autorius. Vertingu Korėjos Bažnyčios turtu laikomas jo parengtas Kanonų teisės kodekso vertimas į korėjiečių kalbą su labai išsamiais komentarais.

Mirus kardinolui Nicolasui Cheongui Jin-sukui, kardinolų kolegiją sudaro 223 nariai – 126 kardinolai, turintys teisę dalyvauti konklavoje, ir 97 kardinolai, jau peržengę 80 metų amžiaus ribą. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 28, 09:54