Paieška

Budslavo  Švč. M. Marijos paveikslas Budslavo Švč. M. Marijos paveikslas 

Išrinktas naujas Baltarusijos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Sukanka 30 metų nuo Katalikų Bažnyčios struktūros atkūrimo Baltarusijoje. 1991 m. balandžio 13 d. popiežius Jonas Paulius II įkūrė Minsko-Mogiliavo arkivyskupiją ir Gardino vyskupiją. Po mėnesio, gegužės 13-ąją, buvo įkurta visą Baltarusijos teritoriją apimanti nauja bažnytinė provincija. Į jos sudėtį taip pat įėjo Pinsko vyskupija, įkurta 1925 m., taip pat kiek vėliau, 1999 m., įkurta Vitebsko vyskupija.

Sukaktis buvo pažymėta Minske ir Gardine aukotomis Mišiomis. Sukakčiai paminėti buvo skirta ir Baltarusijos Vyskupų Konferencijos sesija, vykusi Minske balandžio 14 d. Jos metu naujuoju Baltarusijos Vyskupų Konferencijos primininku buvo išrinktas Vitebsko vyskupas Alehas Butkevičius. Jis pirmininko poste pakeičia arkivyskupą Tadeuszą Kondrusiewiczių, kuris šias pareigas ėjo iki atsistatydinimo iš Minsko-Mogliavo arkivyskupų. 

Naujasis Baltarusijos Vyskupų Konferencijos primininkas vyskupas Alehas Butkevičius gimė 1972 m. Breslaujoje. Kunigystės šventimai jam suteikti 2000-aisiais, vyskupu konsekruotas 2014-aisiais.

Baltarusijos vyskupai taip pat kalbėjo apie sielovadą pandemijos sąlygomis, ypač apie vieną svarbiausių bažnytinio gyvenimo įvykių Baltarusijoje – atlaidus Budslavo Dievo Motinos šventovėje liepos 2–3 dienomis. Buvo nuspręsta, kad tradicinės iškilmės vyks įprastu formatu, laikantis valstybės institucijų įvestų sveikatos apsaugos normų. (JM / catholic.by / Vatican News)

2021 balandžio 17, 12:42