Paieška

Jose F. Advincula, Manilos arkivyskupas metropolitas Jose F. Advincula, Manilos arkivyskupas metropolitas 

Kardinolas J. Advincula: misijų stotys kaip bendrystės židiniai

Filipinuose tęsiasi evangelizavimo jubiliejus, minintis pirmųjų katalikų išsilaipinimo, jų aukotų pirmųjų Mišių ir pirmojo krikšto Filipinuose 500-ąsias metines. Tuo pat metu naujasis Filipinų sostinės ganytojas rengiasi perimti pastoracines pareigas tikinčiųjų skaičiumi didžiausioje Azijos žemyno arkivyskupijoje. 69 metų kardinolas Jose F. Advincula, Manilos arkivyskupas metropolitas, ligi šiol buvo mažos Kapizo arkivyskupijos nedidelėje Filipinų saloje ganytojas.

Pasak kardinolo, Filipinų Bažnyčios jubiliejus yra auksinė proga įsiklausyti į Dievo valią ir kenčiančios žmonijos balsą. Kartu tai priminimas krikščionims dalytis tikėjimo dovana, gauta iš protėvių, vykdyti misijos ad gentes pašaukimą, pasakė interviu Vatikano dienraščiui „l’Osservatore Romano“ kardinolas J. Advincula.  

„Gautos tikėjimo dovanos atminimas pripildo širdį dėkingumo ir skatina šlovinti Dievą už jo per penkis šimtmečius atlikus didžius dalykus. Tai, kad jubiliejus švenčiamas pandemijos laikotarpiu, yra ženklas mums visiems. Tai Dievo kvietimas būti jo vilties skelbėjais, Dievo  gailestingumo ir atjautos žmonijai įrankiais.“

Kokios šiam laikotarpiui skirtos dvasinės ir pastoracinės gairės?

„Klausytis ir skelbti. Reikia klausytis kenčiančios žmonijos balso, išgirsti jos poreikius, džiaugsmus ir viltis, klausytis egzistencinių periferijų ir kraštą pasiekiančių balsų iš užsienio. Visa tai bus praturtėjimo šaltinis – juk žinome, kad Dievas kviečia dalytis tikėjimo dovana, kurią gavome iš protėvių, ir vykdyti pašaukimą darbuotis dėl misijos tautoms, ad gentes. Pandemijos paženklintam ir globalizacijos parblokštam šiandienos žmogui skelbiame prisikėlusį Jėzų Kristų, kuris guodžia, apšviečia, gelbsti, myli, veikia“, – sakė kardinolas J. Advincula.

Jis priminė pašnekovams, klausiantiems apie būsimą tarnystę Manilos arkivyskupijoje, jog jo vyskupystės šūkis yra Audiam, t. y. „Klausysiu“. „Negali būti kito pradžios taško, kaip šis – įsiklausyti į Dievo tautos, kurią man pavedė popiežius, balsą“, – sakė kardinolas. Jis prisipažino, jog jį labai nustebino popiežiaus sprendimais jį paskirti kardinolu, o dabar ir sostinės Manilos ganytoju.

„Teks pasitikėti Dievu, nesu geras oratorius“, – atviravo kardinolas, tačiau čia pat pridūrė, kad jam, pagal profesiją psichologui, klausymasis užima centrinį vaidmenį jo pastoracinėje tarnystėje.

„Viskas prasideda nuo įsiklausymo į Dievo balsą, jo valią. Vyksta ir įsiklausymas į save, ir į Šventąją Dvasią, kurios sėkla yra kiekviename iš mūsų. Yra dar ir įsiklausymas į artimą. Klausysiuosi, ką sako dvasininkai, pašvęstieji, tikintieji, visi geros valios žmonės. Per nuolatinį klausymąsi ir dialogą visose pakopose atsiranda sprendimai, priimti pagal Dievo valią.“

Kardinolo paprašyta išsamiau papasakoti apie jo buvusioje vyskupijoje taikytą pastoracinį misijų stočių modelį. Pasak Manilos arkivyskupo, tai sistema, padedanti žmonėms pajusti Bažnyčios artumą.

Jis pasakojo, kad Kapizo arkivyskupijoje, Panay saloje, kur jis gimė ir ligi šiol ėjo ganytojo pareigas, pritaikė misijų stočių modelį ypač sunkiai pasiekiamose kalnų vietovėse ir tolimuose čiabuvių kaimuose, kuriuose kunigas apsilanko labai retai, galbūt tik sykį per metus. „Misijų stotis yra paskatinimas, kad vietinė bendruomenė, kurią lanko kunigas, kurtų Bažnyčią, padėtų dvasininkui vykdyti pastoraciją. Kapize patyrėme, kad misijų stotys padeda kurti bendrystę ir sukurti bendruomenę.“

Kapize veikia 35 parapijos ir 23 stotys, kai kurios pasiekiamos per kokias tris valandas kelionės motociklu žvyrkeliais. Pasak kardinolo, misijų stotys praturtino arkivyskupijos gyvenimą – daug kunigų, vienuolių, aktyvių pasauliečių kilę iš šių stočių, tapusių tikrais tikėjimo ir vilties židiniais, jose gana daug suaugusiųjų krikštų. Be jokios abejonės, šis modelis atspindi ir popiežiaus kvietimą išeiti, eiti į periferijas, samprotavo kardinolas J. Advincula.

Jis neatmetė galimybės, kad pastoracinis misijų stočių modelis galėtų tikti ir Manilos miesto tikrovei. Nors dar nespėjo su ja susipažinti, žino, jog ir kai kur Maniloje jau kuriamos misijų stotys, pavyzdžiui, neturtinguose kvartaluose ir lūšnynuose. Kardinolas pridūrė, jog atvykęs į Manilą dėl misijų stočių kūrimo tarsis su vietos dvasininkais.

„Misijų stočių sistema vadovaujasi troškimu per artumą ir dalijimąsi atsiliepti į tikruosius žmonių poreikius. Tikinčiųjų šeimos yra raginamos užtikrinti stoties pastoracinį gyvenimą, o patenkinus numatytus kriterijus ji gali išaugti į tikrą parapiją. Tai Bažnyčia, sudygstanti ir išauganti „iš apačios“, dėl daugelio kuklaus įnašo“, – patikino J. Advincula. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 20, 13:50