Paieška

Didžioji savaitė Haityje Didžioji savaitė Haityje 

Haityje pagrobti septyni vienuoliai

Sekmadienį Haityje ginkluota gauja pagrobė septynis pašvęstuosius – penkis kunigus, tarp jų – du prancūzus, ir dvi seseris vienuoles. Pagrobėjai pareikalavo milijono dolerių išpirkos.

Septyni vienuoliai ir kiti trys asmenys buvo pagrobti keliaudami iš sostinės Port o Prenso į netolimą parapiją, kurioje turėjo dalyvauti naujojo klebono tarnystės pradžios šventėje.

Žinią apie pagrobimą paskelbė Haičio vyskupų konferencija. Haičio vienuolijų vyresniųjų konferencija išreiškė liūdesį dėl pašvęstųjų pagrobimo, o kartu išsakė ir savo pasipiktinimą dėl nežmoniškos padėties, kurią šalis išgyvena daugiau nei dešimtmetį. Pareiškime rašoma, kad nėra nė vienos dienos be ašarų, o tie, kas yra atsakingi už šalies gyvenimą, laikosi įsikibę valdžios, būdami visiški bejėgiai.

„Jau gana! Atėjo laikas nutraukti šiuos nežmoniškus veiksmus “, – sako Port o Prenso vyskupas augziliaras Pierre-Andre Dumas, patikindamas, kad visa šalies Bažnyčia meldžiasi ir solidarizuojasi su šio gėdingo poelgio aukomis. Haičio vyskupai ragina išsivaduoti iš smurto atmosferos, kurioje skendi šalis. Rimta ekonominė, politinė ir socialinė krizė trunka 15 metų. Pagrindinės krizės priežastys yra dažnos stichinės nelaimės: uraganai, žemės drebėjimai ir epidemijos, tačiau nemažiau kaltas ir valstybės aparato neefektyvumas, didelio masto korupcija. Haitis jau kuris laikas gyvena ekstremalios humanitarinės krizės sąlygomis. Ginkluotos gaujos vis dažniau pagrobia žmones dėl išpirkos. Kovo mėnesį Haičio vyriausybė buvo įvedusi nepaprastąją padėtį kai kuriuose sostinės rajonuose ir viename iš provincijos regionų, siekdama atkurti valstybės autoritetą nusikalstamų grupuočių kontroliuojamose teritorijose.

Sunkią padėtį Haityje paminėjo ir popiežius Pranciškus savo Velykų žinioje „Urbi et orbi“. „Šią dieną atsimenu ir drąsinu brangius Haičio gyventojus, kad jų neparklupdytų sunkumai, bet jie su pasitikėjimu ir viltimi žvelgtų į ateitį“, – sakė Šventasis Tėvas Velykų sekmadienio vidudienį. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 12, 15:07