Paieška

Malda už pagrobtųjų išlaisvinimą Haityje Malda už pagrobtųjų išlaisvinimą Haityje 

Gegužės 1-oji Brazilijoje: maldos už Haitį diena

Brazilijos vyskupai pakvietė į neeilinę maldų dieną už Haitį. Gegužės 1-ąją bus meldžiamasi už misijas ir taiką Haityje, taip pat už pagrobtų žmonių, įskaitant balandžio 11 dieną pagrobtus dvasininkus, išlaisvinimą.

Kvietime primenama apie Haičio pastangas atsigauti po kraštą nuniokojusių stichinių nelaimių – 2010 m. žemės drebėjimo ir 2016 uragano, padidinusių gyventojų neturtą, dar labiau paaštrinusių socialinius ir politinius neramumus, augantį nesaugumą, taip pat nulėmusių dažnus žmonių pagrobimus.

„Gyvename su nuolatine pagrobimų baime, daugelio mintyse – „Kas bus kitas?“, neseniai duodamas interviu pasakė Haičio ganytojas Jean Désinord, Hinche vyskupas.

Bažnyčia Haityje ypatingai susirūpinusi dėl pagrobtųjų balandžio 11 dieną likimo. Pagrobėjai pareikalavo milžiniškos išpirkos už pagrobtų penkių kunigų, dviejų vienuolių ir trijų pasauliečių išlaisvinimą. Tuoj po dešimties asmenų pagrobimo viena pagrobtoji buvo paleista dėl sunkios sveikatos būklės. Balandžio 23 d. pranešta apie dar trijų asmenų – vietinių dvasininkų – išlaisvinimą. Tarp likusių šešių pagrobtųjų yra du prancūzai – kunigas ir vienuolė.

Maldų diena yra bendra Brazilijos vyskupų konferencijos pastoracinės komisijos misijų ir tarpbažnytinio bendradarbiavimo klausimais ir „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ organizacijos iniciatyva. Kiekviena mėnesio pirmoji diena skiriama maldoms pagal iš anksto skelbiamą misijų intenciją šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atminimui pagerbti.

Pirmoji brazilų episkopato maldos diena balandžio 1-ąją buvo už vidaus konflikto prislėgtą Mianmarą. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 29, 15:18