Paieška

Filipinų evangelizavimo iškilmės Mišios Homohono saloje kovo 17 d. Filipinų evangelizavimo iškilmės Mišios Homohono saloje kovo 17 d. 

Filipinai. Velykų sekmadienį atveriamos šventosios durys

Bažnyčia Filipinuose per Velykas pradės švęsti evangelizavimo penkių šimtų metų jubiliejų. Popiežius Pranciškus jau kovo 14 dieną Vatikano bazilikoje aukojo jubiliejaus šv. Mišias su filipiniečių bendruomenės Italijoje atstovais. Jų vardu popiežiui su ašaromis akyse dėkojo kardinolas Antonio Luis Gokim Tagle, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, dar neseniai buvęs Filipinų sostinės Manilos arkivyskupas.

Bažnyčia Filipinuose rengia įvairiausius renginius svarbiai sukakčiai paminėti, tačiau visų jų tikslas tas pats – padėkoti už 1521 metais pradėtą krašto krikščioninimą: „Būkime dėkingi Dievui už tikėjimo dovaną, skirtingų kartų per penkis šimtmečius subrandintą“. Būtent ši mintis bus skelbiama ir pagilinama visose krašto bažnyčiose per Velykų sekmadienio Mišias ir visą liturginį Velykų laikotarpį, praneša Šventojo Sosto naujienų agentūra „Fides“.

Filipinų vyskupų jubiliejui skirta tema: „Apdovanoti, kad dovanotume“. Nors kai kurios vyskupijos jau vykdo jubiliejaus programą, oficiali pradžia įvyks balandžio 4 dieną per Velykų sekmadienio Mišias. Velykų sekmadienį bus atidarytos visose krašto katalikų bažnyčiose įrengtos šventosios durys, per šimtas bažnyčių ir šventovių visose vyskupijose paskelbtos jubiliejinėmis bažnyčiomis.

Krikščionybės Filipinuose pradžia siejama su Borongano miestu, Rytų Samaro provincijos sostine, kur išsilaipino pirmieji naujakuriai krikščionys. Šios vietovės vyskupas Crispinas Varquesas laiške tikintiesiems padėkojo visiems per penkis šimtmečius gyvavusių kartų tėvams už jų neįkainojamas pastangas perduoti tikėjimą vaikams. Vyskupas pastoraciniame laiške paprašė visų savo vyskupijos tikinčiųjų daryti tą patį: dėkoti protėviams už tikėjimo perdavimą per pastaruosius penkis šimtus metų, „už tai, kad padovanojo vaikams tikėjimo grožį ir tiesą“. Vyskupas taip pat gyrė dvasininkus, pašvęstuosius, pasauliečius katechetus, įvairių bažnytinių judėjimų vyrus ir moteris už kūrybingas ir su užsidegimu dedamas pastangas, prašydamas visų su ištverme jas tęsti.

Mūsų tikėjimas yra išganymo turtas. Jį perduoti yra mūsų džiaugsmas, kartu ir atsakomybė, laiške tikintiesiems parašė Borongano vyskupas Crispinas Varquesas.

Homonhono salos katalikai evangelizavimo penkių šimtų metų jubiliejaus proga pasodino penkis šimtus medžių. Pasak iniciatyvos sumanytojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono Christiano Ofilano, šitaip krikščionys drąsinami būti atsakingais ir gerais Dievo kūrinijos prižiūrėtojais. Aplinkos apsauga yra krikščioniškos žinios dalis, prisiminė dvasininkas.

Homonhono sala yra evangelizavimo pradžios Filipinuose ir penkių šimtų metų jubiliejaus centras, nes būtent čia 1521 metų kovo 16 dieną išsilaipino portugalo Ferdinando Magelano vadovaujama ekspedicija. Ši diena laikoma krikščionybės Filipinuose pradžia. Dar dvi  jubiliejinės datos yra susijusios su įvykiais dabartinėje Cebu arkivyskupijoje: Magelano ekspedicijos kapelionas aukojo pirmąsias šv. Mišias prie jūreivių iškelto medinio kryžiaus. Tai įvyko 1521 metų kovo 31-ąją – Velykų sekmadienį, o po poros savaičių – balandžio 14-ąją – įvyko pirmasis krikštas Filipinuose.  (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 02, 10:14