Paieška

Ekumeninės chartijos pasirašymas 2001 04 22 Ekumeninės chartijos pasirašymas 2001 04 22 

Ekumenizmas. Krikščionys, kartu kuriantys bendrą Europą

Sukanka 20 metų Ekumeninei chartijai. Sukakties proga Italijoje bendrą pareiškimą pasirašė kardinolas Bassetti, pastorius Negri, metropolitas Polykarpos.

Prieš dvidešimt metų, 2001 m. balandžio 22 d., Strasbūre gimė Ekumeninė chartija Europos krikščionių Bažnyčioms. Dokumentas turi istorinę vertę ne tik dėl to, kad užbaigė procesą, pradėtą 1997 m. Antrosios Graco ekumeninės asamblėjos metu, bet ir dėl savo turinio.

Iš tikrųjų juo buvo ne tik pripažinti dialogo ir susitaikinimo metu pasiekti rezultatai, bet ir pabrėžiami konkretūs įsipareigojimai – vaidmuo, kurį žemyno krikščionys galėjo ir gali atlikti kuriant naująją Europą. Dokumentas kreipia žvilgsnį į ateitį ir neatsitiktinai kiekviena iš nagrinėjamų temų baigiasi bendrų įsipareigojimų sąrašu.

Jį pasirašė kardinolas Miloslavas Vlkas (Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas), o Europos Bažnyčių konferencijai, kuri vienija protestantus, ortodoksus, anglikonus, atstovavo metropolitas Jeremias Kaligiorgis. Tai dokumentas, kuriame intensyvus Evangelijos liudijimo kelias sutalpintas į tris skyrius ir 12 punktų. Tačiau jų pakanka apibrėžti perimetrą ir reljefą, ties kuriais reikia dirbti.

Pirmasis skyrius Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo šviesoje, išpažįstant vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią, pabrėžia įsipareigojimą už regimą vienybę tikėjime, kuris pasireiškia vieno Krikšto nuodėmėms atleisti pripažinimu, dalijimusi Eucharistija, taip pat liudijant ir teikiant bendrą tarnystę. Antrasis skyrius apmąsto regimą Bažnyčių Europoje komuniją, primindamas pastangas kartu skelbti Evangeliją. Paskutinis skyrius skirtas Bažnyčios vaidmeniui ar, tiksliau, indėliui kuriant Europą. Ašis – krikščionybės dvasinis paveldas, atspindintis įkvepiančią jėgą, kuri praturtina žemyną, suteikia jam žmogišką ir socialinį veidą, kad būtų vertinamos žmogaus teisės, pamatinės vertybės – taika, teisingumas, laisvė, tolerancija, solidarumas.

Iš čia raginimas sutaikinti tautas ir kultūras, priešintis bet kokiai slegiančio nacionalizmo formai, o po Bazelio (1989 m.) ir Graco asamblėjų – kvietimas saugoti kūriniją, raginimas pasirinkti atsakingą ir tvarią gyvenseną. Bendras paveikslas, bendras paveldas, šalia jo trijose trumpose baigiamosiose dalyse gilinamasi į  bendrystę su judaizmu, santykius su islamu, susitikimą su kitomis religijomis ir pasaulėžiūromis.

Minint Ekumeninės chartijos dvidešimtmetį, Italijos vyskupų konferencija, Evangelinių bažnyčių federacija ir Italijos šventoji ortodoksų arkivyskupija paskelbė bendrą žinią, kurią pasirašė vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Gualtiero Bassetti, Evangelinių bažnyčių federacijos pirmininkas pastorius Luca Maria Negri ir metropolitas Polykarpos.  (DŽ / Avvenire)

2021 balandžio 21, 13:58