Paieška

Ekumeninės sukakties proga – kvietimas į virtualią ekumeninę maldą

Prieš 20 metų Strasbūre Europos Bažnyčių Tarybos (CEC) ir Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkai padėjo parašus ant „Ekumeninės chartijos“, Bažnyčių Europoje bendradarbiavimo gairių.

Europos Bažnyčių Taryba šiandien yra 114 Europos kontinente gyvuojančių ortodoksų, protestantų ir anglikonų bendruomenių draugija. Panašiai Europos vyskupų konferencijų taryba jungia visas Europos kontinente esančias katalikų vyskupų konferencijas ir kitus administracinius vienetus. Šiuo metu Tarybai priklauso 39 nariai: 33 katalikų vyskupų nacionalinės asociacijos, Liuksemburgo ir Monako arkivyskupai, Kipro maronitų arkivyskupas, Kišiniovo vyskupas, Mukačiovo eparchijos vyskupas ir Estijos apaštalinis administratorius.

Šiandien Bažnyčių ganytojų ir krikščioniškų bendruomenių narių susitikimai, nuo dalyvavimo bendrose liturginėse pamaldose iki neformalaus bendravimo, tapo įprasta dienotvarkės dalimi. Vienas kito pakvietimas į svečius, susitikimai, konferencijos, bendri projektai, bendri pareiškimai nebestebina ir nebetrikdo, greičiau priešingai. Būtent tai rodo, koks ilgas kelias nueitas nuo 2001 metų, kai tai dar buvo gana reta.

Ekumeninės chartijos poreikis subrendo dviejose ekumeninėse asamblėjose: Šveicarijos mieste Bazelyje 1989 metais ir 1997 metais Austrijos mieste Grace.

Šio ekumeninio dokumento, išversto ir į lietuvių kalbą, įžanginiame žodyje nurodoma: „Europa nuo Atlanto iki Uralo, nuo Šiaurės Kyšulio iki Viduržemio jūros šiandien labiau negu bet kada patiria pliuralistinės kultūros įtaką. Pasitelkę Evangeliją mes norime stoti už žmogaus, kaip Dievo paveikslo, orumą ir kaip Bažnyčios bendrai prisidėti sutaikant tautas ir kultūras.“.

„Taigi mes priimame šią Chartiją kaip bendrą įsipareigojimą vesti dialogą ir bendradarbiauti. Joje aprašomi svarbiausi ekumeniniai uždaviniai ir iš to išvedamos tam tikros gairės bei įsipareigojimai. Visais bažnytinio gyvenimo lygmenimis ji turi ugdyti ekumeninę dialogo ir bendradarbiavimo kultūrą ir tam pateikti įpareigojančius kriterijus. Tačiau ši Chartija nėra magisterinio ar dogminio, taip pat bažnytinės teisės pobūdžio. Jos įpareigojantis aspektas veikiau grindžiamas pačių Europos Bažnyčių ir ekumeninių organizacijų savanorišku įsipareigojimu. Remdamosi šiuo baziniu tekstu jos gali formuluoti savo papildymus bei bendras perspektyvas, konkrečiai atitinkančias jų ypatingus reikalavimus ir iš jų kylančius įsipareigojimus“, – rašė 2001 balandžio 22-ąją pasirašytos Ekumeninės chartijos signatarai. 

Praėjus dviem dešimtmečiams jų įpėdiniai, dabartiniai Europos Bažnyčių Tarybos (CEC) ir Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkai pastorius Christian Krieger ir kardinolas Angelo Bagnasco paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame primenama Ekumeninės chartijos sukaktis. 

„Pastarieji dvidešimt metų Europos kontinente buvo palyginti taikūs, o ekumeniniai santykiai gerėjo. Tai buvo galima matyti kasdienio gyvenimo srityse – bendruose liudijimuose, lokalaus ekumenizmo apraiškose, kaip kad tarpkonfesinėse santuokose. Pasiekta įvairių teologinių susitarimų, nauja teologų karta gavo ekumeninę formaciją. Sužydėjo ir įvairios tarpreliginės iniciatyvos. Bažnyčios sustiprino savo pastangas dėl teisingesnio ir taikesnio pasaulio, atsižvelgiant ir į didėjantį asmenų iš kitų kontinentų judėjimą, sutelkė jėgas vardan rūpesčio kūrinija. Ekumeninės chartijos žinia prie šio augimo ir virsmo prisidėjo, suteikė jam postūmį. Džiaugiamės ir dėkojame Dievui, mūsų Kūrėjui, už patirtą taiką ir už globalaus ekumeninio judėjimo pasiekimus!“

„Kol stengiamės dėl Dievo karalystės, mūsų visuomenės ir Bažnyčios toliau yra veikiamos mūsų žmogiškų nuodėmių ir įvairiausio pobūdžio skaldymosi. Bažnyčią reikia gydyti nuo senų ir naujų pasidalijimų, socialinė ir ekonominė nelygybė reikalauja nuostatų ir struktūrų transformacijos. Nuolatiniai grasinimai demokratijai ir natūraliai aplinkai reikalauja atnaujinto atidumo gyvenimo visumai. Vėl iš naujo kai kuriose žemyno dalyse pasirodę ginkluoti konfliktai ir teroro aktai reikalauja atgailos, atleidimo ir teisingumo. Regėdami tokią tikrovę, Bažnyčioms pertvarkant savo tarnystę COVID-19 pandemijos viduryje, kartu ir vienybės dvasioje iš naujo patvirtiname įsipareigojimą liudyti Kristų kaip mūsų Išgelbėtoją ir Šventosios Dvasios galybe perkeisto gyvenimo pažadą“, – rašo kardinolas Bagnasco ir pastorius Krieger. 

Balandžio 22 dienos vakare Europos Bažnyčių Taryba ir Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia kiekvieną norintį – pakanka greitos registracijos internetu – sudalyvauti virtualioje ekumeninėje maldoje, kurios leitmotyvas yra apaštalo Pauliaus laiško žodžiai: „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12). (RK / Vatican News)

 

 

2021 balandžio 18, 11:17