Paieška

Mergaičių mokykla Afganistane Mergaičių mokykla Afganistane 

Asyžiuje – malda už Afganistano ateitį

Asyžiaus vyskupas balandžio 27-ąją paprašė Asyžiaus maldų už taiką iniciatyvos dalyvių visą gegužės mėnesį melstis už Afganistano gyventojus, kuriems atsiveria nauji išmėginimai paskelbus apie rengiamą užsienio karių išvedimą.

Vyskupas Domenico Sorrentino maldų už Afganistaną video pristatyme atkreipė dėmesį į svarbių tarptautinių institucijų pranešimus apie taikos palaikymo karių išvedimą, tačiau patikslino, jog nežada komentuoti sprendimo išvesti karinius kontingentus reikalingumo, nei įvertinti kelis dešimtmečius trukusios iš daugelio kraštų sudarytos tarptautinės karinės koalicijos misijos Afganistane rezultatų.

Mums nuoširdžiai rūpi gyventojų likimas krašte, kuris pašauktas atversti naują istorijos puslapį, pareiškė vyskupas, prisimindamas šalyje metų metus besikaupusį keršto troškimą ir išsakydamas gilų susirūpinimą dėl labiausiai pažeidžiamų Afganistano gyventojų, ypač moterų ir vaikų žmogaus teisių užtikrinimo, dalyvavimo visuomeninėje veikloje, religijos laisvės.

Tai reikšmingi iššūkiai, kuriuos pavedame Dievo globai, pareiškė Asyžiaus vyskupas, paprašęs tikinčiųjų malda už Afganistaną atminti ir įprasminti 1986 metų spalio 27 d., Asyžiuje popiežiaus šv. Jono Pauliaus II surengtą tarpreliginį maldos už taiką susitikimą. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 29, 15:13