Paieška

Balandžio 24 d. malda Popiežiškojoje armėnų kolegijoje Romoje Balandžio 24 d. malda Popiežiškojoje armėnų kolegijoje Romoje 

Armėnų genocido metinių minėjimai Romoje

Paskutinysis balandžio savaitgalis Romoje skirtas armėnų tautos tragedijos – kuri vadinama pirmuoju XX amžiaus genocidu – I-ojo pasaulinio karo metais paminėjimui.

Balandžio 24 dieną, šeštadienį, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri vadovavo pamaldoms, surengtoms Popiežiškojoje armėnų kolegijoje Romoje.

„Kiekvienais metais Velykų laiku susitinkame švęsti dieviškosios liturgijos ir prisiminti liudijimo mūsų brolių ir seserų, prieš 106 metus patyrusių žiaurią prievartą iki mirties dėl priklausymo armėnų tautai, kuri į istoriją pateko kaip pirmoji, priėmusi krikštą 301 metais, šv. Grigaliaus Švietėjo nuopelnu“, – kalbėjo kardinolas Sandri, primindamas garbingą armėnų, meno ir kultūros kūrėjų istoriją. Tarp didžiausių tautos šviesulių jis minėjo šv. Grigalių Narekietį, 2015 metais popiežiaus Pranciškaus pripažintą visos Bažnyčios mokytoju.

Homilijoje kardinolas L. Sandri pabrėžė, kad armėnų genocido sukakties minėjimas nėra politinis ir prieš ką nors nukreiptas pareiškimas. Tai krikščioniškas minėjimas tų, kurie mus paliko, jų ir mūsų pačių patikėjimas Dievui, krikščioniška malda už atsivertimą širdžių tų, kurie padarė blogį, taip pat už mūsų pačių – ir mums reikia gydančio dieviško gailestingumo tepalo.

Prieš 106 metus įvykusi tragedija yra dėmė žmonijos istorijoje, ne vien tomis dienomis žiauriai besielgusiųjų, abejingai ar pritariančiai tylėjusių. Tai dar viena blogio apraiška, kuri tuosyk vertė ir dabar verčia dar sykį klausti: kur buvo Dievas? Prie šio klausimo galima pridurti kitą – kur buvo žmogus, kur buvo jo širdis? Joje gali tilpti tiek daug gerumo, bet ir neapykantos broliams, vedančios iki jų sunaikinimo. 

Armėnai savo XX amžiaus pradžios tragediją vadina Metz Yegern – didžiuoju blogiu. 

„Toks apibrėžimas mus kiekvieną dieną verčia klausti apie blogį žmonijos istorijoje ir ypač savo pačių istorijoje, kai pasiduodame pagundų kompromisams, nustojame klausyti Dievo Žodžio, esame abejingi broliams ar net tyčia jiems kenkiame užuot dauginę gėrį ir palaiminimus jų atžvilgiu. Didysis blogis kreipia žvilgsnį į mažus kasdienius blogius, nes prieš didžiąsias dramas visada vyko laipsniškas sąžinės nujautrinimas“, – sakė homilijoje Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas. 

Kardinolas L. Sandri taip pat bus vienas iš ekumeninės maldos už taiką ir armėnų genocido atminimo renginio, kuriuos numatoma surengti balandžio 25 dienos, sekmadienio, vakarą Šv. Baltramiejaus bazilikoje Tiberio saloje, dedikuotoje XX – XXI amžių totalitarinių režimų ir kitų persekiojimų kankiniams, dalyvių. Vienas iš altorių yra skirtas būtent armėnams. Ekumeninėse pamaldose, be armėnų ir katalikų, žada dalyvauti ir ortodoksų, anglikonų, liuteronų ir metodistų bendruomenių atstovai. Pamaldoms vadovaus armėnų Apaštalinės Bažnyčios arkivyskupas Kjahag Barsamian ir kardinolas Kurtas Kochas, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. 

Galima priminti, kad 2018 vasario 6-ąją naujųjų laikų kankinių šventovei Romoje iškilmingai perduota palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. (RK / Vatican News)

 

2021 balandžio 24, 13:58