Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (kovo 28 d.)

Penktoji Gavėnios savaitė pažymėta sekmadienį vykusiu Šeimos – „Amoris laetitia“ metų atidarymu Lietuvos vyskupijų katedrose, liturgiją vaizdžiai pagyvino aktyvus šeimų dalyvavimas. Tikintiesiems buvo skaitomas Šeimos metų atidarymui skirtas LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vysk. Arūno Poniškaičio laiškas „Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“.

Šeimos metų atidarymo proga Mišias Vilniaus arkikatedroje aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, pamaldos transliuotos per LRT Plius televiziją. Homilijoje ganytojas priminė prieš penkerius metus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“, taip pat kitą, prieš trejus metus paskelbtą paraginimą apie pašaukimą į šventumą „Gaudete et exsultate“ ir kvietė įdėmiai skaityti abu šiuos dokumentus. Tęsdamas liturginiame skaitinyje skambėjusią sandoros temą arkivyskupas pabrėžė, kad santuoka taip pat yra ne tik sutartis, bet sandora, pakelta į sakramento garbę. Santuoka ypatingu būdu atspindi Naująją Sandorą, Kristaus auką. Ganytojas toliau kalbėjo apie šeimą kaip „namų bažnyčią“, pirmąją šventumo mokyklą, kurioje mokomasi dovanoti save kitam. Šeimos metų proga jis ragino šeimose atnaujinti bendros maldos praktikas, skaityti Dievo žodį, ugdyti bendrystę kartu valgant, švenčiant sekmadienį, taip pat jungtis į šeimų grupeles parapijose. V Gavėnios sekmadienį ganytojas taip pat kvietė melstis už seksualinės prievartos aukas. Pamokslas apibendrintas mintimi: kelias į „meilės džiaugsmą“ eina per kančią ir kryžių.

Panevėžio vyskupijos katedroje Šeimos metų atidarymo iškilmė pažymėta ypatingų svečių apsilankymu: Mišių įžangoje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pristatė šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų relikvijas. Šios relikvijos Panevėžio katedroje bus iki liepos pabaigos, po to jos bus įdėtos į Krekenavos bazilikos centrinį altorių. Homilijoje vyskupas pristatė tikintiesiems 2008 m. kanonizuotų šventųjų sutuoktinių, Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvų, gyvenimo pavyzdį. Ganytojas kvietė konkrečiame gyvenime sekti jų pavyzdžiu pradedant nuo mažų dalykų: valgymo kartu, bendros maldos, vaikų ir anūkų laiminimo.

Kauno arkikatedroje prieš Šeimos metų atidarymo Eucharistiją skelbta katechezė, ją vedė žurnalo šeimai „Artuma“ vyriaus. redaktorius, nuolatinis diakonas Darius Chmieliauskas. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie Dievo meilės ženklą – Kryžių, leidžiantį pažinti Jėzaus asmenį. Šeimą ganytojas pavadino puikią meilės „treniruočių“ aplinka.

Trečiadienį prieš Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę Lietuvos vyskupai pakvietė visus vyrus katalikus pasninkauti už Lietuvos šeimas. Ši išskirtinai vyrų pasninko diena buvo viena iš Šv. Juozapo metų iniciatyvų. Vyrai buvo raginami drąsiai paliudyti dvasinį maldos gyvenimą savo šeimose, taip pat būti regimais parapijų bendruomenių nariais. Šventojo Juozapo pavyzdys ragina apmąstyti vyro vaidmenį šeimoje, taip pat darbo aplinkoje ir šiandienos visuomenėje, nepasiduodant laikinoms madoms, iškreiptiems įvaizdžiams, sumaiščiai dėl kintančių vaidmenų, – rašoma Šv. Juozapo metams skirtuose interneto puslapiuose.

„Bernardinai.lt“ svetainėje atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos –„Amoris laetitia“ metus, kviečiama susipažinti su apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“, kiekvieną penktadienį publikuojami komentarai, pokalbiai bei paties dokumento ištraukos. Dienraštyje primenamos jau anksčiau skelbtos kun. prof. Vido Balčiaus įžvalgos apie šį dokumentą. Autorius yra Romos popiežiškojo Urbono universiteto profesorius, Specialiosios moralės katedros vadovas.

Tinklalaidžių platformose paskelbtas pokalbis „Gilyn į Amoris laetitia“. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ aptaria popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“, jį kalbina Ieva Šiugždinienė.

Kauno arkivyskupijos sielovados komanda tęsia nuotolinius susitikimus iš ciklo „Šv. Juozapo paslaptis“. Ketvirtadienį arkivyskupijos jutubo kanalu transliuotas trečiasis ciklo susitikimas, jo pašnekovas buvo ne kartą lankęsis Lietuvoje pasaulietis misionierius iš Slovakijos, šeimos tėvas, teologijos ir pedagogikos daktaras, bendruomenės „Rieka Života“ vadovas, Bohuš Živčák.

Ketvirtadienį Kaišiadorių rajono savivaldybė surengė nuotolinę konferenciją „Vincentas Sladkevičius ir religijos laisvė“. Konferencijoje dalyvavo trys ganytojai: kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jonas Ivanauskas ir Juozas Matulaitis. Prof. Vytautas Ališauskas aptarė Bažnyčios ir Sąjūdžio bendradarbiavimą, taip pat kard. Vincento Sladkevičiaus vaidmenį dviejų epochų sandūroje. Apie religijos laisvę ir kard. Vincento Sladkevičiaus taip pat visų Lietuvos katalikų liudijimą kalbėjo šv. Jono Pauliaus II biografas prof. George‘as Weigelis. Konferencijoje taip pat kalbėjo Kaišiadorių muziejaus direktorius istorikas Olijardas Lukoševičius. Vyko ir diskusija apie religijos laisvę Lietuvoje ir pasaulyje – diskutavo teisininkas Vygantas Malinauskas, krikščioniško naujienų portalo „Laikmetis“ vyriausiasis redaktorius Tomas Viluckas ir Etikos ir viešosios politikos centro prezidentas Ryan T. Anderson.

Panevėžio vyskupija primena, kad kovo 28-oji yra Dievo tarno kun Alfonso Lipniūno mirties diena. Skelbiama beatifikacinės bylos postulatoriaus kun. Vitalijaus Kodžio parengta publikacija. 

Verbų sekmadienio homilijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius atkreipė dėmesį į Dievo žodžio pamoką: manipuliuotojų buvo ne tik Jėzaus laikais, jų netrūksta ir šiandien. Pasak ganytojo, jie naudojasi spauda, televizija, internetu, socialiniais tinklais ir formuoja žmones aklai klausyti bei vykdyti jų peršamą gyvenimo modelį.

Portale „Laikmetis“ kun. Sigitas Jurkštas įvardina grėsmę dėl genderizmo propagandos, brukamos visuomeninio transliuotojo kanalais, tačiau drauge džiaugiasi proga paliudyti savo meilę Dievui ir žmonėms. Pasak kunigo, būtent celibatas leidžia drąsiai, nebijant susidorojimo stoti prieš totalitarines ideologijas.

Sociologė dr. Irena Eglė Laumenskaitė Delfi portale straipsniu „Ar Seimui visuomenės nuomonė yra svarbi?“ pristatė iškalbingus visuomenės apklausų duomenis, nepalankius siekiams įteisinti šeimai prilygstančią partnerystę.

Teisininkė Kristina Zamarytė – Sakavičienė Delfi portale kvietė pamąstyti: „Kokią kainą už partnerystę mokėtų vaikai?“

Šeštadienį Vilniuje vyko „Tautų kiemo“ prie Marijos Ramintojos koplyčios diskusija tema „Klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato: misija (ne)įmanoma?“. Diskusijoje dalyvavo arkivysk. Kęstutis Kėvalas, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, filosofai dr. Lina Šulcienė ir Mindaugas Kubilius.

Penktadienį Vilniaus Gailestingumo Šventovės vyrų klubas surengė „Ekstremalaus Kryžiaus kelio“ žygį.

„Bernardinai lt“ dienraštyje Irena Petraitienė tęsia tekstų ciklą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus tarnystė“. Ketvirtoje ciklo publikacijoje rašomas apie Žemaičių vyskupo įžiebtą kultūros židinį Varniuose.

Kastantas Lukėnas

2021 kovo 28, 10:24