Paieška

 Popiežius Pranciškus Irake Popiežius Pranciškus Irake 

Irako krikščionys: „Atstatysime namus, atkursime pasitikėjimą“

Šventasis Tėvas įgyvendina savo enciklikos „Fratelli tutti“ žinią. Jam visi žmonės yra broliai ir seserys, nepriklausomai nuo religijos, socialinės padėties ar politinių įsitikinimų, sakė Vatikano radijui Bagdade gyvenantis brolis Klaudijus, priklausantis šv. Jono XXIII bendruomenei.

Pasak jo, popiežiaus vizitas leido, kad ir trumpam, užmiršti dabartinę labai sunkią padėtį – karo paliktas žaizdas ir naujus sunkumus, kuriuos atnešė pandemija. Būtų labai gerai, jei vizito metu vyravusi atmosfera išliktų, jei visi priimtų į širdis popiežiaus žodžius, ypač tai, kad niekam nevalia smurtauti Dievo vardu. Tai labai svarbu. Tikimės, kad šie žodžiai bus išgirsti ir priimti.

Karakoše gyvenanti dominikonė sesuo Youmna labiausiai įsiminė popiežiaus žodžius, kad namus lengviau atstatyti, nei pagydyti širdis, ypač po tiek daug skriaudų. Tačiau ji pabrėžė, kad ir širdys gali pagyti ir ragino iš visų jėgų to siekti. Po kančios visada ateina prisikėlimas. Gyvybė visada nugali mirtį, o gėris – blogį.

Sesuo Youmna popiežiaus kalbos sekmadienį klausėsi iš savo vienuolyno terasos, esančios netoli Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios, kurioje vyko susitikimas su Šventuoju Tėvu. Pasak dominikonės, labai svarbu, kad jaunimas patikėtų žinia, jog jie gali gyventi kartu, nepaisant skirtumų.

Popiežiaus vizitas mums padės iš naujo kurti šalies gyvenimą. Tai bus labai tvirtas atspirties taškas, kad mūsų ateitis būtų tokia, kokios trokštame. Daugelį metų mes gyvenome žeminami. Šiandien popiežius  mums grąžino orumą. Tai galioja ne tik krikščionims, bet ir musulmonams bei jazidams – visiems irakiečiams. Atverčiame naują savo istorijos puslapį.

Mosule vykusiame susitikime, kurio metu popiežius meldėsi už nužudytuosius ir ištremtuosius, dalyvavo kun. Olivier Poquillon OP – prancūzas dominikonas, kuris neseniai ėjo Europos Sąjungos vyskupų komisijos (COMECE) generalinio sekretoriaus pareigas. Dabar jis daugiau nei metus gyvena Erbilyje, kur tarnauja kaip užsieniečių kapelionas ir padeda atkurti krikščionių bendruomenę Irake.

Dalydamasis įspūdžiais su Vatikano radiju po Pranciškaus vizito Mosule, jis pabrėžė, kad Irako ateitis labiausiai priklauso nuo to, kaip ją suvoks ir kaip į jos kūrimą įsitrauks jaunoji karta. Kalbėdamas apie popiežiaus maldą tarp Mosulo griuvėsių, kunigas D. Poquillon sakė, kad tai iš tiesų buvo labai jaudinantis momentas. Ši malda mus vedė per kryžių į Prisikėlimo šviesą. Šiandien krikščionys ir musulmonai pradeda šiame mieste naują gyvenimą, pasiryžę atstatyti namų sienas ir atkurti pasitikėjimą širdyse. (JM / Vatican News)

2021 kovo 08, 12:21