Paieška

Link nulinės tolerancijos išnaudojimams. Kristaus legionierių atvejis

Per pastaruosius keliolika metų žengta daug ir didžiulių žingsnių prieš seksualinį išnaudojimą katalikiškoje aplinkoje: nuo kanonų teisės normų pakeitimo iki pavienių kraštų sprendimų, atnaujintos kandidatų į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą atrankos, prevencijos ir skundų nagrinėjimo procedūrų, bažnytinėje aplinkoje dirbančių ir gyvenančių pasauliečių formacijos.

Seksualinių išnaudojimų skandalas buvo įsisąmonintas, iškeltas į dienos šviesą. Bažnyčios, vyskupijos, vienuolinės kongregacijos įvairiuose kraštuose pačios užsakė nepriklausomus išnaudojimų tyrimus. Popiežius Benediktas XVI yra pažymėjęs, jog Bažnyčia turi ne vien pripažinti, atgailauti ir atitaisyti skriaudas, bet ir tapti skaidrumo, saugumo ir veiksmingumo pavyzdžiu visai visuomenei. 

Sukaupti duomenys ir tyrimai liudija, kad jokia profesija, visuomenės sluoksnis, jokia aplinka neturi imuniteto seksualinių išnaudojimų reiškiniui. Dauguma išnaudojimų atvejų įvyksta vadinamojoje artimoje aplinkoje. Galime pasitelkti JAV pavyzdį, kurioje išnaudojimo skandalai buvo itin stiprūs. Įvedus griežtas prevencijos procedūras, bažnytinėje aplinkoje, kuri apima keletą milijonų vaikų katalikiškose mokyklose, 2014–2019 metų laikotarpiu buvo gauti 138 skundai dėl nepilnamečių išnaudojimo. Teisėsauga ketvirtadalį jų patvirtino. Tuo tarpu, kaip nurodo RAINN, seksualinio pobūdžio nusikaltimus stebinti asociacija, JAV per 60 000 nepilnamečių kasmet patiria seksualinį išnaudojimą. Dėl to išnaudojimas katalikiškoje aplinkoje nėra labiau pateisinimas, priešingai – ne kartą pabrėžta, kad ir vienas atvejis yra per daug. Tačiau tiesa ir tai, kad norint iš tiesų kovoti su seksualiniu išnaudojimu svarbu neapsiriboti žiniasklaidoje aprašomomis skandalingiausiomis, sensacingiausiomis istorijomis. 

Nepilnamečių seksualinių išnaudojimų skandalas ypač stipriai paveikė Kristaus legionierių kongregaciją – paaiškėjo, kad pats jos steigėjas kun. Marcial Maciel Degollado yra padaręs dešimtis nusikaltimų.

 

 2019 gruodžio buvo paskelbta Kristaus legionierių kongregacijos ataskaita apie visus su ja susijusius išnaudojimo atvejus nuo 1941 iki 2019 metų. Jos duomenimis dėl 33 kunigų veiksmų, įskaitant steigėją, nukentėjo per 170 nepilnamečių. 

2021 kovo 22 dieną Kristaus legionieriai paskelbė atnaujintą ataskaitą, papildytą naujausiais sprendimais. Patikslinta, kad tikrai nusikaltusių kunigų skaičius kiek mažesnis: dviejų atvejų nebuvo įmanoma patvirtinti, vienu atveju pats skundo įteikėjas patikslino, kad nekalbėjo apie seksualinį išnaudojimą, trys atvejai dar tiriami. Nusikaltę kunigai sudaro kiek mažiau nei 2 procentus visų Kristaus legionierių kongregacijos kunigų. Jų vardai buvo paskelbti viešai. 

Apsvarsčiusi veiksnius, dėl kurių seksualinių išnaudojimų atvejai galėjo įvykti ir tęstis, 2020 metų vasario 26 dieną Kristaus legionierių generalinė kapitula paskelbė dar du svarbius dokumentus. Pirmajame „Atsiversti ir atsiteisti“ dar kartą kreipiamasi į visas aukas ir jų artimuosius, atsiprašoma ir prašoma atleidimo, pažadamas skaidrumas ir klaidų ištaisymas. Antrame dokumente „Saugoti ir gydyti“ atnaujinamos 2014 metais priimtos gairės ir normos, nurodomi privalomi elgesio protokolai gavus skundą apie seksualinį išnaudojimą. 

Siekdami kuo geriau padėti aukoms Kristaus legionieriai bendradarbiauja su nepriklausoma asociacija „Eshma“, kurią įsteigė išnaudojimą patyrę asmenys ir kuri užtikrina saugų išklausymo kanalą, teikia psichoterapijos ir teisinių konsultacijų pagalbą. Nurodoma, kad per 50 išnaudojimo aukų priėmė pagalbą, pradėjo susitaikinimo ir išgijimo kelią lydimi legionierių. 

„Visų Kristaus legionierių šeimos narių, visos Bažnyčios ir visos visuomenės prašome: padėkite mums įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus“, – rašoma kovo 22 dienos ataskaitoje. (RK / Vatican News)

 

2021 kovo 23, 15:14