Paieška

IV gavėnios sekmadienis

Jėzus Nikodemui pasakė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve (Jn 3, 14–21)“

NAKTIES MALONĖ, mons. A. Grušas

Naktį lengviau pasislėpti…

Drauge naktį nereikia slėptis, galima duoti valią jausmams, nesibijant, kad kas nors išjuoks ar paniekins.

Nikodemas yra nakties žmogus. Jis bijo ir kartu jaučia begalinį gelmės troškimą. Jis eina pas Mokytoją, kuris kasdien vis labiau žavi jį, kai kalba, vaikščiodamas keliais, ir daro stebuklus, ypač padėdamas tiems, kurie neturi jokių galimybių patekti pas šio pasaulio galinguosius.

Nikodemas renkasi naktį, nes bijo, kad jį gali pamatyti kolegos iš Sinedriumo, kas reikštų karjeros pabaigą.

Naktį įvyksta ir jo nuoširdus susitikimas su Viešpačiu. Nikodemui reikia Jėzaus. Jis nežino, kodėl taip yra, ir, svarbiausia, net nenutuokia, kuo gali baigtis toks susitikimas. Vis dėlto jis leidžiasi kelionėn, atsargiai eidamas skersgatviais pro smalsių akių pilnų namų mūrus.

Galime tik įsivaizduoti, kaip Jėzus, ištisas naktis praleidžiantis maldoje su savo Tėvu, glaudžioje Tėvo ir Sūnaus vienybėje, priėmė Nikodemą.

„Įeik, Nikodemai, nes turiu pasakyti tau daug dalykų. Mano širdis perpildyta tų jausmų. Žinau, kad esi geros valios žmogus ir, nors trūksta drąsos garsiai prabilti apie savo vidaus troškimus, esi tas, kuris moka mylėti“.

Jėzaus žodžiai kupini švelnumo ir gailestingumo. Jie pasiekia Nikodemo širdį, išlaisvindami ją iš bet kokių abejonių. Tai niekuomet negirdėta Mokytojo žinia: Jėzus bus pakeltas ant kryžiaus tarp dangaus ir žemės. Viešpats kalba Sinedriumo nariui apie Altorių, ant kurio bus išlietas kraujas už visą žmoniją.

Nikodemas, menkas, išsigandęs žmogus, jaučia, kad į jo gyvenimą ateina gelbstintys žodžiai: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų“. Atsakymu į šį liudijimą gali būti vien tikėjimas.

Dievas nenori pasmerkti pasaulio. Vienintelis Jo noras – išgelbėti pasaulį nuo slegiančios vergystės. Todėl Dievas kalba apie tikėjimą. Be tokio besąlygiško priėmimo, išganymas sumenksta jau tą pačią akimirką, kai yra dovanojamas.

Jėzus yra Šviesa, kuri ateina į pasaulį. Tai yra Dievo dovana. Gaila tik, kad mes, žmonės, labiau mėgstame savo neteisingų darbų tamsą, negu Šviesą ir Jos meilės darbus, todėl tampame Dievo aimana. Mėginti tamsoje paslėpti savo blogus darbus yra neprotinga. Nikodemas eina pas Jėzų nakčia, tačiau išmintingas žmogus mėgsta dienos šviesą ir gyvena Saulės spinduliuose.

Kiekvienas iš mūsų gali pavadinti save Nikodemu, žvelgiančiu į Mokytoją, besistengiančiu nepraleisti nė vieno žodžio, leidžiančiu, kad tie žodžiai, tarsi dviašmenis kalavijas pervertų širdį, apšviestų ir sustiprintų, ir ji, toji žmogiška širdis, išliktų tvirta tą dieną, kuri ateis į kiekvieno mūsų gyvenimą: kuomet bus atimtas Mylimasis, Sužadėtinis.

Tą tamsos, Viešpaties kančios ir mirties akimirką Jis trumpam laikui atrodys tolimas, pralaimėjęs ir žiauriai pažemintas, bet po trijų dienų visi vėl žengsime į atstatytą Dievo šventovę, kaip piligrimai, ieškantys Dievo, kuris nuolat keliauja su mumis, nors to net nesuvokiame.

Mes iš tiesų esame tie nakties piligrimai, slapta ir tyliai ieškantys savo Mokytojo, ir trokštantys, kad Jis padėtų mums atstatyti mūsų širdies šventovę.

Todėl ir šį sekmadienį mes vadiname džiaugsmo sekmadieniu…

2021 kovo 13, 12:26