Paieška

Vienuolynas Erbilyje Vienuolynas Erbilyje 

Erbilio arkivyskupas: popiežiaus vizitas – dovana visiems Irako žmonėms

Erbilio chaldėjų arkivyskupas Basharas Matti Warda kviečia melstis už popiežiaus vizitą, vildamasis, kad vizitas atneš teigiamų rezultatų.

Popiežius Pranciškus lanko krikščionių bendruomenes visame Irake, pagrindinį dėmesį skirdamas didžiausioms bendruomenėms šalies šiaurėje. Erbilio arkivyskupija yra priglaudusi didžiausią perkeltų Irako krikščionių bendruomenę. Šių bendruomenių šaknys siekia beveik du tūkstančius metų, tačiau krikščionys karo ir vadinamosios Islamo valstybės valdymo metais ypač nukentėjo.

„Nuo 2003 m. Bažnyčia teikė medicininę pagalbą, maistą, rūpinosi švietimu, buvo persekiojamųjų krikščionių balsu“, – sakė arkivyskupas Warda, telefonu duodamas interviu „Vatikano News“ prieš atvykstant popiežiui. Šalis, nualinta konfliktų, kovoja su ekonomine krize, kurią pandemija dar labiau paaštrino. Arkivyskupas pabrėžia, kad ganytojas visada turėtų būti kartu su bendruomene, jis yra piemuo, padedantis užtikrinti, kad būtų patenkinti būtiniausieji žmonių poreikiai, tai dažnai susiję ne tik su sielovadiniais ir dvasiniais  dalykais, bet ir su esminiais poreikiai. Todėl Erbilio arkivyskupas ragina Irako diasporą ir viso pasaulio krikščionis padėti Irako Bažnyčiai įveikti dabartines socialines ir sveikatos problemas.

Padrąsinimas ir viltis

Popiežiaus Pranciškaus, kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojo, vizitas regione – tai didžiulis palaikymas krikščionims, kurie labai nukentėjo kartu su visais Irako gyventojais karo ir konfliktų metu. „Mes labai džiaugiamės, kad Erbilyje bus švenčiama Eucharistija, kurios metu su popiežiumi melsimės Dievui, kad palaimintų mūsų šalį“, – pabrėžia arkivyskupas Warda, taip pat melsdamas palaikyti pastangas, kuriomis siekiama susitaikymo ir taikaus sambūvio tarp visų irakiečių.

Pasak chaldėjų arkivyskupo, popiežiaus vizitas – tai moralinis palaikymas visiems žmonėms Irake, atskleidžiantis tai, apie ką dažnai nerašo žiniasklaida, – įvairių religijų ir kultūrų žmonių pastangas sulipdyti gyvenimus iš gabalėlių, nepaisant pasitaikančių nesėkmių.

Popiežius savo vizitu sako: „Jūs visi esate broliai, ir aš esu jūsų brolis“. Arkivyskupas Warda tikisi, kad ši teigiama žinia bus išgirsta vietiniu ir pasauliniu mastu, ji bus stipresnė, nei kasdieniai tragiški pranešimai apie išpuolius, sprogdinimus, smurtą, persekiojimus.  

Baigdamas pokalbį arkivyskupas Warda prašė melstis už popiežių ir jo vizitą, kad tai būtų proga džiaugtis kartu su visais Irako gyventojais ir kad šis vizitas taptų palaiminimu visiems žmonėms, kuriuos popiežius susitiks.  (DŽ / Vatican News)

2021 kovo 06, 12:46