Paieška

Hondūro migrantai Hondūro migrantai  

„Matyti ar nematyti.“ Bažnyčios sielovadinės gairės atsiliepiant į klimato migraciją

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių bei integralios ekologijos skyrius parengė pastoracines gaires, skirtas žmonių, migruojančių dėl klimato kaitos, sielovadai.

Naujas Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos leidinys kviečia praplėsti požiūrį į šių dienų dramą, kurią patiria žmonės, priversti palikti savo namus dėl klimato kaitos.

Pastoracinių gairių, skirtų žmonių, migruojančių dėl klimato kaitos, sielovadai įvade popiežius Pranciškus ragina pamatyti ilgai trunkančią tragediją, dėl kurios mūsų broliai ir seserys metai iš metų verkia. Mes kviečiami įsisąmoninti visuomenių ir vyriausybių abejingumą šiai tragedijai, kviečiami pamatyti ir rūpintis. Tai ragina Bažnyčią ir kitus veikti kartu, nurodo, kaip mes galėtume tai padaryti, rašo popiežius.

Pastoracines gaires dėl klimato kaitos sukeltų priežasčių perkeltų žmonių parengė Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių bei integralios ekologijos skyrius. Pristatydamas dokumentą, kunigas Fabio Baggio, Migrantų ir pabėgėlių skyriaus pasekretoris, sakė, kad  klimato krizė turi žmogaus veidą. Tai tapo milijonų žmonių realybe visame pasaulyje,  ypač periferijų gyventojams.

Tėvas F. Baggio priminė Bažnyčios motinišką rūpinimąsi tais, kurie buvo priversti persikelti dėl klimato krizės, sakydamas, kad ši ypatinga pažeidžiamumo situacija paskatino parengti šį dokumentą.

Gairės remiasi Bažnyčios mokymu, apmąstymais bei praktine patirtimi, kaip padėti atsiliepti į klimato migrantų poreikius. Gairėse apžvelgiami tyrimų duomenys, siekiama nuodugniau supažindinti su šiuo reiškiniu, kad „kiekvienas atvertų akis ir pamatytų, kokį poveikį klimato krizė turi žmonių egzistencijai“, keliami klausimai apie galimas alternatyvas klimato migracijai – skatinant integraciją priimančiosiose bendruomenėse, bendradarbiavimą tarp tų, kurie padeda migrantams.

Tai darbas, kurį atlikti Viešpats mus kviečia dabar, rašo popiežius Pranciškus. Perfrazuodamas Hamleto frazę, popiežius sako: „Matyti ar nematyti“ klimato kaitos poveikį mūsų seserų ir brolių gyvenimuose – tai klausimas, į kurį turime atsakyti drauge. Pastoracinės gairės rodo, ko reikia ir ką turime daryti su Dievo pagalba. (DŽ / Vatican News)

2021 kovo 31, 14:10