Paieška

Šv. Jonas Paulius II ir religijų lyderiai maldos už taiką susitikime Asyžiuje 1986 m. Šv. Jonas Paulius II ir religijų lyderiai maldos už taiką susitikime Asyžiuje 1986 m. 

Asyžiuje – malda už Mozambiką

Šeštadienį, kovo 27-ąją, vyskupo pakviesti Asyžiaus tikintieji pradeda maldų mėnesį už Mozambiką. „Įsiklausysime į mus pasiekusį šauksmą iš Mozambiko, kad jis pavirstų prašymu ir malda“, – parašė laiške vyskupas D. Sorrentino, pakvietęs tęsti Asyžiaus maldos už taiką tradiciją.

Vyskupas laiške dalijasi jį pasiekiančiomis neraminančiomis žiniomis iš Mozambiko šiaurės rytų provincijos vietovių apie džihadistų, valstybinės kariuomenės ir samdinių vykdomus pasibaisėtinus nusikaltimus ir nuožmų smurtą. Gauta žinių apie neseniai įvykusius nekaltų vaikų nukirsdinimo atvejus, toliau augančius aukų ir pabėgėlių iš nestabilų regionų skaičius. Nestabilumo situacija tęsiasi nuo 2017 metų, o 2019-siais didžiulių nuostolių pridarė ciklonas Kenneth ir po metų kilę potvyniai.

„Malda, kuria kreipiamės į gailestingumo Dievą, taip pat prašome, kad sužadintų pasaulio solidarumą ir politinę bendruomenę, kad veiksmingai padėtų negalintiems apsiginti.“

„Dievas teišgirsta balsus visų, kurie skirtingomis kalbomis ir iš daugelio pasaulio vietovių šaukiasi taikos malonės ir širdžių atsivertimo“, – parašė Domenico Sorrentino, Asyžiaus ganytojas, pratęsdamas šv. Jono Pauliaus II 1986 metais maldos už taiką susitikime, dalyvaujant daugeliui skirtingų religijų atstovų, pradėtą „Asyžiaus dvasią“. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 26, 11:57