Paieška

Vilnius Vilnius 

„Artumos” pristatymo „post scriptum”

Žurnalo „Artuma” kovo mėnesio numeryje, be kitų temų: tėvystė ir tarnystės nuolankumas šv. Juozapo dvasioje, pirmieji įspūdžiai apie rengiamą lietuvišką Mišiolą, pagal kurį katalikai melsis dešimtmečius, popiežiaus raginimas (Gavėnios žinioje) kalbėti apie viltį, net jei tai ir skambėtų kaip provokacija, apie visuotinės būtinosios Meilės pažangos kūrimą sumaišties laikais ir kodėl Kovo 11-oji švenčiama per gavėnią?

Žurnalo turinio pristatymo „post scriptum“ pasiūlyta nauja novena susieti valstybinę šventę su liturgine švente:

„Beje, nuo mums taip brangios Kovo 11-osios iki kovo 19 – Šv. Juozapo liturginės iškilmės – lygiai devyndienis, tad norintieji gali jungtis į dar vieną maldos noveną: už mūsų Lietuvą, Bažnyčią ir šeimas!“ (SAK / Vatican News)

2021 kovo 04, 13:05