Paieška

Lurdo grota Lurdo grota 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (vasario 13)

Pasaulinės ligonių dienos progai skirta popiežiaus Pranciškaus žinia kvietė tikėjimo akimis pažvelgti į pandemijos tikrovę, kurti pasitikėjimu bei solidarumu grindžiamus santykius ir atminti, kad „liga visada turi veidą, ir ne vieną“.

Trečiadienio vakarą, Lurdo Švč. Mergelės Marijos bei Pasaulinės ligonių dienos išvakarėse vyko tiesioginė pamaldų transliacija iš LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčios. Maldos vakaras buvo skirtas medicinos darbuotojams, savanoriams, ligoniams ir jų šeimų nariams. Po adoracijos ir maldavimų katechezę vedė klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras. Mišių homilijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pristatė popiežiaus Pranciškaus žinią Pasaulinės ligonių dienos proga. Ganytojas ypač pabrėžė dokumente minimą visuminį požiūrį į ligonį, pasitikėjimu ir pagarba grindžiamus tarpusavio santykius, gero žodžio svarbą. Vaizdžiu jo pastebėjimu „vieni kitiems esame ir vaistai ir nuodai“.

Pasaulinės ligonių dienos minėjimą Telšių vyskupijos Youtube kanalu pristatė vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis kvietė melstis už medikus ir ligonius ir priminė, kad liga yra ne tik išbandymas, bet ir galimybė aukoti savo ligą bei skausmą už savo artimuosius, Tėvynę, Bažnyčią. Dėkodamas gydytojams, slaugytojams, savanoriams vyskupas drąsino juos Šventojo Rašto Siracido knygos mintimi apie Viešpaties veikimą per gydytojų rankas, sprendimus, gerą žodį.

Iš Telšių katedros transliuotoje Žodžio liturgijoje Pasaulinės ligonių dienos proga homiliją sakė kun. dr. Saulius Stumbra, kuris be kitų pareigų yra taip pat Klaipėdos Jūrininkų ligoninės kapelionas. Jis atkreipė dėmesį į liturginiuose skaitiniuose skambėjusią Dievo ir žmogaus pasitikėjimo temą, plėtojamą taip pat Šventojo Tėvo žinioje Ligonių dienai.

Lurdo Švč. Mergelės Marijos bei Pasaulinės ligonių dienos proga aukotos Mišios Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Mišių homilijoje vyskupas Rimantas Norvila kvietė melstis už ligonius ir medikus ir ta proga ragino prisiminti po kryžiumi ištikimai stovinčią Švč. Mergelę Mariją. Pasak ganytojo, skausmuose ir kančioje vienydamiesi su  Dievo Motina ypatingu būdu galime tapti Atpirkimo dalininkais.

„Bernardinai.lt“ skelbiamas interviu su anesteziologu dr. Andriumi Macu taip pat patvirtina popiežiaus Pranciškaus Žinioje aptariamo pasitikėjimo santykio svarbą. Pasak mediko, svarbu pasiekti, kad pats pacientas dalyvautų priimant sprendimus dėl gydymo, o gydytojas savo ruožtu privalo jo nuostatą gerbti. Jis sako: „Geras gydytojas randa kelią net beviltiškomis, paskutinėmis minutėmis, leidžiasi į nuostabias, tikėjimo kupinas keliones“.

Minint Pasaulinę ligonių dieną tinka priminti gražią iniciatyvą: žmonės, sergantys onkologinėmis ligomis ir besigydantys Kaune, tačiau atvykstantys iš kitų Lietuvos vietų, turi galimybę nemokamai apsistoti arkivyskupijos Svečių namuose „Villa Kaunensis“. Čia laikinai ir nemokamai ilgesniam ar trumpesniam laikui apsigyvena beveik trisdešimties  rajonų ambulatoriškai besigydantys Lietuvos gyventojai. Plačiau informuojama Kauno arkivyskupijos svetainėje.

Kauno arkivyskupijos sielovadininkai norintiems geriau pažinti Šventąjį Raštą parengė penkių susitikimų ciklą „Nuotykis tarp Dievo ir žmogaus“. Ketvirtadienį pirmąją paskaitą, įvadą į Penkiaknygę arkivyskupijos Youtube kanalu vedė Šventojo Rašto žinovas, Belfaste gyvenantis kunigas redemptoristas Ciarán O‘Callaghan.

Jėzuitai kviečia į virtualią piligrimystę „Kanizijaus kelias“ per Centrinės Europos jėzuitų provinciją, pasitelkiant programėlę „Keliauk su jėzuitais“ . 33 Kanizijaus kelio stotelės prasideda Vilniuje ir baigiasi Fribūre, Šveicarijoje. Stotelės veda per 7 valstybes, įskaitant ir Švediją, Latviją bei JAV. Balandžio pabaigoje Centrinės Europos jėzuitų provincija sujungs ligšiolines Austrijos, Lietuvos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas. Naujoji provincija apims 424 jėzuitus, įsikūrusius 36-iose vietose Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Švedijoje, JAV ir Šveicarijoje.

Laikraštyje „XXI amžius“ plati publikacija skirta beveik prieš mėnesį amžinybėn iškeliavusiam šviesiam Kaišiadorių vyskupijos dvasininkui, tremtiniui, mons. Vytautui Kazimierui Sudavičiui. Redaktorius Romas Bacevičius įžangoje pamini ir įvykdytą šio uolaus kunigo pageidavimą: kad interviu būtų skelbiamas po jo mirties.

Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejus vasario vakarais rengia nuotolines paskaitas. Ketvirtadienį valandos trukmės paskaitoje aptarta Vilniaus Katedros ir jos statytojų istoriją.

Tiesioginės transliacijos vyko iš Šiluvos, kur kiekvieno mėnesio tryliktąją minima Marijos diena.  Penktadienį ypatingu apšvietimu papuošta Apsireiškimo koplyčia, ji tapo iš tolo matomu vilties švyturiu. Šeštadienį iš Šiluvos transliuota arkivyskupo Liongino Virbalo SJ katechezė „Laisvė – Dievo dovana ir įpareigojimas. Mišioms vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Penktadienį tęsiantis Maldos akcijai už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą vyko šeštasis nuotolinis susitikimas tema „Nelaisvė prasideda dvasine okupacija. Kaip įgyti imunitetą ideologijai?“ Kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ kalbino Audrius Globys.

Po penktadienį vykusio nuotolinio pasitarimo Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami Gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Gerėjant epidemiologinei situacijai nuo Pelenų trečiadienio palaipsniui bus atnaujinamas Eucharistijos šventimas dalyvaujant tikintiesiems.

Kastantas Lukėnas

2021 vasario 13, 11:23