Paieška

Jeruzalė Jeruzalė 

Prieš 600 metų sukurtas paramos Šventajai Žemei tinklas

Vasario 14-ąją sukanka 600 metų nuo tos dienos, kai popiežius Martynas V įsteigė vadinamąsias Šventosios Žemės pranciškonų komisarų pareigybes – sukūrė tinklą, atsakingą už paramą Palestinoje gyvenantiems ordino nariams. Sukakties proga popiežius pasiuntė sveikinimą Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovui kun. Francesco Pattonui, OFM.

„Praėjus šešiems šimtmečiams, komisarų misija visada yra aktuali: remti, skatinti, stiprinti Šventosios Žemės kustodijos misiją“, – rašo popiežius, pažymėdamas, kad nuo teikiamos paramos didžia dalimi priklauso Jėzaus gimtojoje žemėje pranciškonų vykdoma misija. Popiežius remia ir laimina pranciškonų tarnystę ir tikisi, kad ji skatins vis didesnę visų Šventosios Žemės gyventojų brolybę.

Pranciškonai neseniai paminėjo savo buvimo Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį. Jų veiklos Šventojoje Žemėje pradžia laikomi 1217-ieji metai, kai ten apsilankė Pranciškus  Asyžietis, o jo pavyzdžiu gretai pasekė ir kiti tuo metu dar labai jauno ordino nariai. Kai kryžiuočių Palestinoje sukurtą krikščionių valstybę užėmė musulmonai, iš pradžių krikščionybė buvo uždrausta. Vėliau pavyko susitarti su sultonu, kad krikščionys galėtų lankyti šventąsias vietas, o pranciškonai buvo paskirti šventųjų vietų globėjais. Šitaip gimė iki mūsų dienų veikianti Šventosios Žemės kustodija. Jos veiklai remti prieš 600 metų buvo įkurtas vadinamųjų komisarų tinklas. (JM / Vatican News)

2021 vasario 12, 14:30