Paieška

Pietų Korėjoje įšventinta dvidešimt kunigų, pasirengusių misijoms

Tai yra konkretus ženklas, kad Korėjos Bažnyčia iš priimančiosios Bažnyčios virto dovanojančia Bažnyčia, pasirengusia kreipti misionierišką žvilgsnį į užsienį ir siųsti misionierius skelbti Evangeliją į tolimas šalis.

Šiais sudėtingais laikais, pandemijos viduryje, arkivyskupija dar labiau pasiryžusi skatinti kunigišką pašaukimą, pasitikėdama Dievo kvietimu darbuotis jo vynuogyne, sakė Seulo arkivyskupas kardinolas Andrea Yeom Soo-jungas, vasario 5 dieną vadovavęs iškilmingai Eucharistijai Myeongdongo katedroje. Iškilmių metu dvidešimt diakonų buvo įšventinti į kunigus. Liturgija vyko griežtai laikantis saugumo rekomendacijų, apribojus dalyvių skaičių – dalyvavo tik naujųjų kunigų tėvai, jų parapijų klebonai ir keturi Seulo vyskupai augziliarai.

Mišių pabaigoje kardinolas Yeom padėkojo Dievui už šią įšventinimo liturgiją. Padėkojo naujųjų kunigų tėvams, visiems tiems, kurie bendradarbiavo dvasininkų formacijos kelyje, parapijų kunigams ir vienuolėms, profesoriams, dvasiniams vadovams, visam seminarijos personalui ir tiems, kurie palaikė malda ar parėmė materialiai.

Vienas iš dvidešimties naujų kunigų priklauso Seulo tarptautinei katalikų misionierių draugijai, kurią Seulo arkivyskupija įsteigė 2005 m. ir kuri atsakinga už misionierių siuntimą į Lotynų Ameriką. Tai yra konkretus ženklas, kad Korėjos Bažnyčia iš priimančiosios Bažnyčios virto dovanojančia Bažnyčia, pasirengusia kreipti misionierišką žvilgsnį į užsienį ir siųsti misionierius skelbti Evangeliją į tolimas šalis.

Du kunigai atėję iš neokatechumenų „Redemptoris Mater“ seminarijos, įkurtos Seule 2014 m. Vienas jų yra 39 metų italas kunigas Fabiano Rebeggiani. Kun. Fabiano, prieš aukodamas pirmąsias Mišias seminarijoje, sakė, kad jaučiasi labai dėkingas Viešpačiui už didelę privilegiją atlikti kunigo tarnystę Korėjos Bažnyčioje. (DŽ / Fides)

2021 vasario 15, 09:55