Paieška

Arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa Arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa 

Patriarchas P. Pizzaballa: taika turi kilti iš žmonių

Visiems, kurie laukia teigiamų pokyčių, naujų taikos ir susitaikinimo Šventojoje Žemėje ženklų, patriarchas sako, kad dabar atėjo metas iniciatyvoms, kylančioms iš apačios, – iš žmonių.

Naujas impulsas taikos procese tarp Izraelio ir Palestinos gali prasidėti tik tuo atveju, jei kils iš apačios, nuo mažų spontaniškų pilietinių iniciatyvų, o ne nuo strateginių lyderių planų ar pertvarkant regioninių ir pasaulio galių ašis. Tuo įsitikinęs arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, buvęs Šventosios Žemės kustodas, kurį popiežius Pranciškus paskyrė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchu.

Visiems, kurie laukia teigiamų pokyčių, naujų taikos ir susitaikinimo Šventojoje Žemėje ženklų, patriarchas sako, kad dabar atėjo metas iniciatyvoms, kylančioms iš apačios, – iš žmonių. Austrijos laikraštyje „Information Christlicher Orient“ išspausdintame straipsnyje arkivyskupas P. Pizzaballa pamini įvairius socialinius projektus, kurie spontaniškai kilo siekiant paskatinti bendradarbiavimą tarp palestiniečių ir izraeliečių pilietinės visuomenės. Tai iniciatyva „Ranka rankoje“, vienijanti izraeliečių ir palestiniečių mokyklas, ar projektas „Vaikai be sienų“, suteikiantis progų vaikams žaisti kartu.

Patriarchas primena ir Izraelio saugumo vadovo remtą iniciatyvą, kuri mobilizavo daugiau nei 200 į pensiją išėjusių Izraelio karininkų, tarp jų ir generolus, skatindama bendradarbiauti su palestiniečiais kolegomis saugumo projektuose. Arkivyskupas P. Pizzaballa pabrėžia, kaip svarbu saugoti ir tobulinti šiuos taikos ir sugyvenimo daigus, spontaniškai išdygusius pilietinėje visuomenėje. Tuo pat metu jis pripažįsta, jog būtų iliuzija tikėtis, kad konfliktai bus įveikti greitu laiku, nes „per daug neteisybių dar tęsiasi, per daug žaizdų yra neužgiję“.

Minėtas Austrijos laikraštis „Information Christlicher Orient“, kurio redakcija įsikūrusi Lince, įsteigtas austrų katalikų organizacijos „Rytų krikščionių iniciatyva“. Ši organizacija įsikūrė 1989 m., siekdama skleisti žinią apie Rytų krikščionių dvasinius lobius, skatindama projektus, kurie remtų Rytų krikščionis. (DŽ / Fides)

2021 vasario 06, 13:28