Paieška

Kardinolas P. Parolin Bamendoje su Kamerūno vyskupais Kardinolas P. Parolin Bamendoje su Kamerūno vyskupais 

P. Parolin Afrikoje: atsiremti į Kristaus žodį

Sekmadienį, sausio 31 d., Vatikano valstybės sekretorius P. Parolin kelionės Kamerūne metu aplankė Bamendos katalikų bendruomenę krašto Šiaurės vakarų regiono sostinėje, jos arkivyskupui Andrew Nkea Fuanya uždėjo visiems katalikų arkivyskupams metropolitams skiriamą palijų. Kardinolo P. Parolin vizito, kuris baigiasi trečiadienį, vasario 3-ąją, tikslas – paliudyti popiežiaus dėmesį Bažnyčiai Kamerūne ir visam Afrikos žemynui.
Kardinolas Pietro Parolin Kamerūne
Kardinolas Pietro Parolin Kamerūne

„Popiežius puikiai žino apie pastaraisiais metais patirtus ir tebeslegiančius sunkumus. Jis meldžia Viešpaties paguodos ypač tiems, kurie tapo smurto aukomis arba per dabartinę krizę neteko draugų ir artimų žmonių.“ Šiais žodžiais kardinolas Pietro Parolin kreipėsi į arkivyskupijos tikinčiuosius palijaus uždėjimo arkivyskupui ceremonijoje, įvykusioje per sekmadienio Mišias Bamendos šv. Juozapo katedros aikštėje.

Popiežius vienijasi su visais, kurių taikos ir susitaikinimo troškimas iš šios nuostabios žemės kyla į dangiškąjį Tėvą, patikino kamerūniečius kardinolas P. Parolin.

Bamendos katalikų bendruomenei pasakytoje homilijoje kardinolas prisiminė popiežiaus Pranciškaus raginimą, kad visi nuolat nešiotųsi Šventąjį Raštą. Pasak P. Parolino, aplink mus sklinda daug įvairių balsų, jų aidas primygtinai siūlosi būti mūsų gyvenimo mokytojas, todėl taip svarbu atsiremti vien tik į Kristaus žodį, į jo nenykstantį žodį. Būtent todėl popiežius dažnai ragina turėti prie savęs ir nešiotis kišeninio formato Šventąjį Raštą. „Evangelija kišenėje“ nėra reklama, o dvasinio gyvenimo programa, pasakė kardinolas Pietro Parolin, Popiežius valstybės sekretorius.

Pasak kardinolo, kiekvieno krikščionio dvasinio gyvenimo kelionei svarbūs du aspektai, kuriuos įvardijo tautų apaštalas šv. Paulius: ramybė ir budėjimas. „Ramybė todėl, kad su Kristumi laimime per maldą ir sakramentinį gyvenimą; budėjimas, kad atpažintume blogį ten, kuris jis įsisuka, pradedant nuo mūsų širdžių.“

Kardinolas prašė Kamerūno krikščionių priešintis jų kasdienybę ženklinančiam smurtavimui, nesantarvei, brolžudiškiems konfliktams. „Tie, kurie kovoja su širdyje apsigyvenusiu blogiu, tampa gėrio ir taikos nešėjais šeimoje, draugų aplinkoje, bendruomenėje. Kiekvienas šitokiu būdu gali tapti vilties sėkla visiems.“

Kardinolas pasveikino naują Bamendos ganytoją, arkivyskupą Andrew Nkea Fuanya, paaiškino gausiai susirinkusiems arkivyskupijos tikintiesiems, jog palijus, uždedamas ant arkivyskupo pečių, yra ypatingo bendrumo su popiežiumi ženklas.

Palijus yra vilnos juosta, simbolizuojanti Gerąjį ganytoją, kuris surastą paklydusią avį parneša užsidėjęs ant savo pečių. Palijus taip pat simbolizuoja metropolito vykdomą jurisdikciją savo bažnytinėje provincijoje, vienybėje su Romos vyskupu. Palijus arkivyskupo tarnystę nuo pat jo misijos pradžios paženklina bendryste, paklusnumu ir vienybe su popiežiumi, kuria dalijasi visi Bažnyčios arkivyskupai metropolitai. (SAK / Vatican News)

P. Parolin uždeda palijų Bamendos arkivyskupui Andrew Nkea Fuanya
P. Parolin uždeda palijų Bamendos arkivyskupui Andrew Nkea Fuanya
2021 vasario 02, 15:01