Paieška

Vyskupų herbų pavyzdžiai Vyskupų herbų pavyzdžiai 

Naujasis Kūro vyskupas atsisako herbo

Vasario 15-ąją popiežiaus Pranciškaus paskirtas naujasis Šveicarijos Kūro vyskupijos ganytojas Josephas Marie Bonnemainas pranešė, kad jis neturės vyskupiškojo herbo. Kaip informavo Šveicarijos vyskupų konferencijos žinių portalas „kath.ch“, paskirtasis vyskupas pareiškė, kad jam pakanka Jėzaus kryžiaus ženklo. „Kryžius yra Kristaus meilės pasauliui ženklas. Todėl aš nemanau, kad man reikia herbo. Man pakanka Kristaus kryžiaus ženklo ir jį vienintelį aš naudosiu“, – paaiškino paskirtasis vyskupas.

Naują Kūro vyskupą popiežius Pranciškus paskyrė po gana ilgai trukusios ir rezultato nedavusios rinkimų procedūros. Pagal seną tradiciją, Kūro vyskupija yra viena nedaugelio lotynų apeigų katalikų vyskupijų pasaulyje, turinti teisę pati išsirinkti vyskupą. Naują vyskupą iš trijų popiežiaus pasiūlytų kandidatų renka iš 22 kanauninkų susidedanti katedros kapitula. Nė vienam iš trijų siūlomų kandidatų negavus daugumos, vieną jų – Josephą Marie Bonnemainą – nauju vyskupu paskyrė pats popiežius. Tai ne pirmas atvejis, kad kapitula nesugeba išrinkti naujo vyskupo. Ne išrinkti, bet popiežiaus paskirti buvo ir keli kiti pastaraisiais dešimtmečiai Kūro vyskupijai vadovavę ganytojai. Tai nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio išgyvenamos tam tikros vidinės įtampos pasekmė.

Vyskupo herbą sudaro skydas su jo paties pasirinktais simboliniais elementais, išreiškiančiais herbo turėtojo idealus, veiklos programą ar nurodančiais kokį nors svarbų gyvenimo momentą. Virš skydo pavaizduota žalios spalvos skrybėlė, su kutais skydo karėje ir dešinėje. Vyskupo herbas turi 12 kutų, arkivyskupo – 20, kardinolo yra ne žalias, bet raudonas ir turi 30 kutų. Skydo apačioje yra užrašytas vyskupo pasirinktas šūkis. (JM / kath.ch / Vatican News)

2021 vasario 18, 15:09