Paieška

Mirė jėzuitas t. Kazimieras Žilys

Lenkijos jėzuitų bendruomenė gedi dėl savo nario, iš Lietuvos kilusio, Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje dvasininku tarnavusio t. Kazimiero Žilio netekties. Kazimieras Žilys SJ mirė Varšuvoje, vasario 15 d. Jam kovo 4-ąją būtų sukakę 76 metai.

Kazimieras Žilys gimė 1945 metų kovo 4 dieną Liginiškyje, Utenos rajone. Baigęs pradžios mokyklą Kuktiškėse studijavo civilinę inžineriją Vilniuje, lankė vidurinę mokyklą Novosibirske, kur taip pat atliko karinę tarnybą. Grįžęs į Lietuvą dirbo Kaune, vėliau įstojo į Kauno kunigų seminariją ir 1972 metais – į Jėzaus draugiją, kuri tuo metu oficialiai neegzistavo – kaip visos sovietinės valdžios uždraustos, tačiau veikiančios vienuolijos, tiek vyrų, tiek moterų, gyvavo neakivaizdžiai – pogrindžio sąlygomis. Kazimieras Žilys jėzuitų noviciatą atliko Bijutiškyje slapta. 1973 m. vyskupas Juozapas Matulaitis-Labukas, Kauno apaštališkasis administratorius, jį įšventino į kunigus. Pirmosios t. Kazimiero tarnystės vietos buvo Lietuvoje: Jiezne, Dauguose, Alytuje ir Perlojoje. 1978 metais jis išvyko į Ukrainą. 1981 m. grįžo į Lietuvą. Amžinuosius įžadus davė Gardine, Šv. Pranciškaus Ksavero katedroje, per savo 57-ąjį gimtadienį – 2002 m., šv. Kazimiero šventės dieną.

Gardino lietuvių kapelionas

T. Kazimieras Žilys Gardino katalikų sielovadoje tarnavo iš viso penkiolika metų, nuo 2001 iki 2016 buvo Gardino katedros vikaras, ėjo Gardino lietuvių katalikų bendruomenės kapeliono ir tuo pačiu metu Gardino kalėjimo ir Naugarduko pataisos namų sielovados kapeliono pareigas. T. Kazimieras Žilys Gardino vyskupijoje buvo žinomas blaivybės šauklys ir vienas iš Baltarusijos katalikiškos žiniasklaidos pradininkų, Gardine vadovavo katalikų televizijos programai, dokumentavo Baltarusijos katalikų gyvenimą vaizdo juostose.

Nuo 2016 metų t. Kazimieras Žilys gyveno Varšuvoje, tarnavo Varšuvos jėzuitų Šv. Andriejaus Bobolės šventovėje, kartu ėjo Varšuvos lietuvių katalikų sielovadininko pareigas. Nuo 2020 m. priklausė Šiaurinės Lenkijos jėzuitų provincijai. Lenkijos jėzuitų portalas „jezuici.pl“ skelbia, kad Gardino katalikai t. Kazimierą Žilį SJ mena kaip nepalenkiamą tiesos gynėją, kalinių užtarėją ir nenuilstantį nuodėmklausį.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia! (SAK / Vatican News)

2021 vasario 16, 12:08