Paieška

Bagdadas Bagdadas 

Irako sirų katalikų arkivyskupas: štai gyvoji Bažnyčia, kuri priims popiežių Pranciškų

Pasirengimas popiežiaus vizitui suteikė progą intensyviam ekumeniniam bendradarbiavimui tarp įvairių krikščionių bendruomenių.

Krikščionių bendruomenė, kuri priims popiežių Pranciškų jo kelionės į Iraką metu, yra „neturtinga, maža, be politinės galios, bet tai tikrai gyva Bažnyčia, saugoma tikėjimo į Viešpatį Jėzų, taip pat praturtinta persekiojimus išgyvenusių žmonių liudijimu. Laukiame popiežiaus vizito ne kaip preteksto, kad mūsų gailėtųsi: laukiame jo kaip ženklo, kad popiežius ir visuotinė Bažnyčia mus myli ir kad ir mes turime ateitį“. Taip sakė arkivyskupas Nathanael Nizar Samaan, Irako Kurdistano sirų katalikų Hadiabo arkivyskupas, įvardindamas lūkesčius ir užsidegimą, su kuriais laukiama popiežiaus vizito, vyksiančio kovo 5–8 d.

Iš Karakošo kilusio arkivyskupo žodžiai – be skundų ir kaltinimų. Jie dvelkia tikėjimu, viltimi ir meile. Po ilgų tarnystės metų Europoje 2019 m. grįžęs į Iraką arkivyskupas sako: „Kai pamatai, kad pats popiežius atvyksta pas mus, tai yra aiškus ženklas, kad mes nesame vieni, kad Bažnyčia mus myli, ir mums to pakanka. Mums tai yra brangi dovana, padedanti eiti į priekį ir atlikti misiją, kuriai esame pašaukti šiuose kraštuose. Bet ir kiti, visas pasaulis, per popiežiaus vizito „objektyvą“ galės iš naujo atrasti, kad čia gyvos bendruomenės, kurios labai nori išlikti čia ateityje ir gyventi broliškai su kitų tikėjimų irakiečiais, nepaisant skurdo, kančių ir daugybės kasdienių problemų“.

Arkivyskupas Natanaelis ypač įsitraukęs į liturgijos organizavimą, kuriai popiežius Pranciškus vadovaus kovo 7 d., sekmadienį, Erbilo stadione. „Tai bus vienintelis atviras visiems renginys popiežiaus vizito programoje, nes visur kitur dalyvių skaičius labai ribotas“. Erbilio stadione vyksiančiose Mišiose galės dalyvauti bent 10000 žmonių, toks skaičius galimas laikantis saugumo reikalavimų dėl pandemijos. Bent pusė dalyvių atvyks iš Kurdistano miestų, Ninevės lygumos ir Mosulo, kiti – iš įvairių kitų Irako regionų.

„Liturgija bus švenčiama lotynų apeigomis, giesmės giedamos arabiškai ir aramėjiškai“, – sako arkivyskupas. Jis pabrėžia, kad pasirengimas popiežiaus vizitui suteikė progą intensyviam ekumeniniam bendradarbiavimui tarp įvairių krikščionių bendruomenių: „Kartu besiruošdami įvairioms popiežiaus vizito akimirkoms išgyvename ir bendrystę tarp mūsų. Palikome nuošalyje uždarumą, liudydami, kad visi Irako krikščionys turi tą pačią misiją skelbti Kristaus Evangeliją mūsų krašte. Tai padėjo atsiverti ir brolių musulmonų atžvilgiu, kurie taip pat labai nekantriai laukia popiežiaus Pranciškaus. Jie taip pat nori pasakyti popiežiui Pranciškui, kad jis labai laukiamas ir priimti jį kaip brolį.“ (DŽ /  Fides)

2021 vasario 24, 13:58