Paieška

Synodaler Weg - Bažnyčios Vokietijoje „Sinodinis kelias“ Synodaler Weg - Bažnyčios Vokietijoje „Sinodinis kelias“ 

Internetinė konferencija Vokietijoje apie „Sinodinį kelią“

Ketvirtadienį, vasario 4 dieną, prasidėjo naujas Katalikų Bažnyčios Vokietijoje „Sinodinio kelio“ etapas. Virtualiame susitikime ketvirtadienį ir penktadienį išklausyti pranešimai apie ligi šiol žengtus ir diskutuojama apie būsimus „Sinodinio kelio“ žingsnius. Internetinėje konferencijoje, be Sinodinės asamblėjos delegatų, dalyvauja keturių „Sinodinio kelio“ forumų dalyviai, taip pat stebėtojai iš kaimyninių šalių Bažnyčių ir Vokietijos ekumeninio pasaulio, praneša Vokietijos vyskupų konferencija.

Pirmoji Bažnyčios Vokietijos sinodinė asamblėja prieš metus įvyko Frankfurte, rudenį sekė regioninės konferencijos. Dvejų metų trukmės konferencijos darbai dėl koronaviruso pandemijos prailginti dar vieneriais metais. Ketvirtadienį prasidėjęs naujas „Sinodinio kelio“ etapas, surengtas nuotoliniu būdu, įvertina ligi šiol nueitą kelią ir forumuose iškilusias naujas temas.

2019 metais sudaryti keturi forumai nagrinėja keturias temas: valdymo klausimai Bažnyčioje, seksualinė moralė, kunigų gyvenimas, moterų tarnystė Bažnyčioje. Katalikiška Vokietijos žiniasklaida mini dvi ypač opias konferencijos temas – apie priemones prieš seksualinius nusikaltimus ir moters vaidmenį Bažnyčioje. Pažymėtina, kad ataskaitos apie seksualinius nusikaltimus nepaviešinimas Kelno arkivyskupijoje pastaruoju laiku sukėlė daug sumaišties toje arkivyskupijoje ir visoje Bažnyčioje Vokietijoje. Daugelis šalies katalikų įsitikinę, jog reformų projektas dėl Vokietijoje esamos situacijos neatidėliotinas.

Popiežius Pranciškus 2019 metais laiške kreipdamasis į „keliaujančią Dievo tautą Vokietijoje“ paprašė, kad eidami sinodiniu keliu nenukryptų nuo visuotinės Bažnyčios, tačiau, pasak šaltinių Vokietijoje, vyskupai ir pasauliečiai popiežiaus paraginimą priėmė kaip padrąsinimą ryžtingai tęsti ėjimą permainų keliu.

Ketvirtadienį, atsakydamas į priekaištus dėl pirmos ataskaitos apie seksualinius dvasininkų nusikaltimus nepaviešinimo, Kelno arkivyskupas kardinolas Rainer Maria Woelki prisipažino klydęs, praneša Vokiečių katalikų naujienos KNA. Kardinolas prisiėmė atsakomybę už delsimą ir prarastą pasitikėjimą, patikino, kad sudaryta nepriklausoma komisija kovo 18 dieną įvertins paviešinamas dvi ataskaitas, su jų turiniu galės susipažinti visi su jomis susiję asmenys, taip pat spaudos atstovai. Bus įvardyti nusikaltę asmenys, patikino kardinolas, kalbėdamas naujienų portalui „Kölnischen Rundschau“.

Hamburgo arkivyskupas Stefan Heße, kuris, kaip ir kiti du ganytojai, kritikuojamas aplaidumu sprendžiant seksualinius nusikaltimus, kai buvo Kelno arkivyskupijos vyskupas augziliaras, pareiškė, jog skandalas dėl Kelno arkivyskupijos užgožė diskusiją visoje Vokietijoje dėl būtinumo viešinti ir išaiškinti seksualinius nusikaltimus. Dėl jam mestų kaltinimų arkivyskupas laikinai pasitraukė iš Vokietijos katalikų centrinio komiteto dvasios tėvo pareigų, tačiau toliau yra „Sinodinio kelio“ forumo moterų tarnystės klausimais narys. Ketvirtadienį jis tvirtino vokiečių laikraščiui „Neuen Osnabrücker Zeitung“, jog jis kreipėsi į Vyskupų kongregaciją ir siūlė popiežiui priimti jo atsistatydinimą iš pastoracinių pareigų.

Arkivyskupas su katalikiška žinių agentūra KNA pasidalijo mintimis apie vieną svarbiausių „Sinodinio kelio“ temų – dėl moterų kunigystės – kurią, pasak jo, Katalikų Bažnyčia nuolat atsimena, todėl ir dabar „nereikia jos iš anksto atmesti“. Tačiau „nuspręsti gali tik visuotinis Bažnyčios susirinkimas“. Todėl Vokietijos katalikų vyskupų nusistatymas turi būti toks, kuris leistų „tęsti dialogą su Roma ir sutartinai su vietinėmis bažnyčiomis visame pasaulyje“.

„Nūdieną kur kas svarbiau atsakyti į klausimą, kuriose sferose moterys jau dabar galėtų imtis daugiau atsakomybės Bažnyčioje, nekeičiant kanonų teisės.“ Pasak arkivyskupo, tai galėtų būti atsakingos pareigos vyskupijų kurijose. „Reikia moterims vėl pripažinti atsakomybę visuose lygiuose“, – patikino Stefan Heße, Hamburgo arkivyskupas. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 05, 13:12