Paieška

Popiežiaus malda prie šv. Faustinos kapo Gailestingmo šventovėje Lenkijoje Popiežiaus malda prie šv. Faustinos kapo Gailestingmo šventovėje Lenkijoje 

D. Farrell: gailestingumas yra Dievo vardas

„Dievas yra gailestingumas. Jis su mumis elgiasi gailestingai. Gaudami jo gailestingumą ir mes galime liudyti gailestingumą. Priėmę jo gailestingumą galime ir turime daryti taip, kaip jis.“ Šiais žodžiais Dublino arkivyskupas Dermot Farrell užbaigė 30-ąją Dievo gailestingumo konferenciją, vykusią nuotoliniu būdu vasario 19–21 dienomis.

Airijos vyskupų surengtos Dievo gailestingumo konferencijos tema: „Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius“. Arkivyskupas D. Farrell komentavo pirmojo gavėnios sekmadienio liturgijos Evangelijos skaitinį apie Jėzaus dykumoje praleistas keturiasdešimt dienų ir gundymą. Pasak Dublino ganytojo, dykuma yra būtent ta vieta, kurioje Jėzus pajuto Dievo Tėvo gailestingumo skonį. Dykumoje mes galime patirti, kad Dievas nerodo pirštu į nė vieną, bet išskečia rankas, kad mus apkabintų. Panašiai kaip tikėjimas, gailestingumo apkabinimas turi plėstis, nes jis nėra statiška tikrovė.

Ir šiandien egzistuoja gundymai, ne tik materialiniai, bet ir tie, kurie taiko į gilumą: beprasmybė, beviltiškumas, savęs aukštinimas ir ypač nutolimas nuo Dievo. Atrasdami dykumą kaip gailestingumo vietą galėsime suprasti, jog gailestingumas yra ne kas kita, kaip vienas Dievo vardų. Dievo gailestingumas nieko neatmeta, jį reikia priimti su nuolankumu, ypač gavėnios laikotarpiu. Gavėnia tęsiasi tik keturiasdešimt dienų, bet paliečia visą mūsų gyvenimą, visą mūsų būtį. Gavėnios laikotarpis suteikia progą atkurti mūsų ryšį su Dievu, konferencijoje sakė arkivyskupas Dermot Farrell.

Dermot Pius Farrell
Dermot Pius Farrell

Dermot Pius Farrell yra naujasis Dublino arkivyskupas metropolitas. Popiežius jį paskyrė gruodžio 29 d. 66 metų amžiaus Dublino arkivyskupas D. P. Farrell taip pat yra ir Airijos primas. Jis vasario 2 dieną iškilmingai pradėjo eiti Dublino arkivyskupo pastoracines pareigas, užimdamas ganytojo sostą Dublino Švč. Mergelės Marijos prokatedroje. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 24, 13:34