Paieška

Bažnyčia Filipinuose Bažnyčia Filipinuose 

Bažnyčia Filipinuose paaukos savo kraštą šv. Juozapo globai

Gegužės 1 dieną Filipinų vyskupai iškilmingai paaukos savo kraštą šv. Juozapo globai. Visi vyskupai vienbalsiu sprendimu nutarė pašvęsti Filipinus šv. Juozapui jo šventės dieną. Ganytojai pavedė episkopato Pasauliečių komisijai parengti iškilmės programą.

Apie pasirengimus paaukoti Filipinus šv. Juozapo globai Šventojo Sosto naujienų tarnybai „Fides“ papasakojo Broderikas Pabilosas, Manilos arkivyskupijos apaštališkasis administratorius. Jo vadovaujama komisija rengiasi visoms 86 vyskupijoms pasiųsti programą, skirtą trisdešimt trijų dienų dvasiniam pasirengimui šuam paaukojimui, kuris prasidės kovo 30 d.

Mintis pašvęsti Filipinus šv. Juozapo globai kilo popiežiui paskelbus šv. Juozapo metus, kurie prasidėjo 2020 m. gruodžio 8 d. ir tęsis iki 2021 gruodžio 8 d., – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės. Popiežius paskelbė šv. Juozapo metus minint Marijos sužadėtinio šv. Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju 150-ąsias metines.

Gegužės 1-ają minima šv. Juozapo darbininko šventė. Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio ir Visuotinės Bažnyčios globėjo, šventės dieną 2013 metais popiežius Pranciškus pradėjo eiti Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigas. Kovo 19-ąją taip pat minimos popiežiaus Pranciškaus pirmtako Benedikto XVI – Josepho Ratzingerio – vardinės.

Svarbu prisiminti, kad Mergelė Marija yra mūsų Dvasios motina, o jos sužadėtinis Juozapas yra mūsų Dvasios tėvas, sako amerikietis kun. Donaldas Calloway, veikalo „Paaukojimas šv. Juozapui“ autorius. Pasak jo, galime kreiptis į šv. Juozapą dėl visko: kad palaikytų viltį, taiką ir kad mūsų atsivertimas nuvestų pas Jėzų ir Mariją.

Šv. Juozapas padeda sutvirtinti dorybes ir šventumą visų, kurie to siekia, nes būtent šitaip elgiasi gerasis tėvas. Galime patirti gerojo tėvo globą, nes Juozapas nori, kad ir mes patirtume jo globą taip, kaip ją patyrė Jėzus ir Marija, sako kun. D. Calloway.

Filipinų Bažnyčios tikintieji paaukojimo apeigas rengia vadovaudamiesi  minėtuoju D. Calloway veikalu. Vyskupų konferencijos Pasauliečių komisija viliasi padaryti Šv. Juozapo metus reikšmingu įvykiu jų gyvenime. Žinių agentūra „Fides“ pasidalijo dviejų tikinčiųjų pasauliečių – moters ir vyro – pasisakymais.

„Džiaugiamės vyskupų sprendimu paaukoti Filipinus šv. Juozapui. Meldžiamės į jį už šeimas, Bažnyčią ir visą pasaulį“, – patikino Meena Cabrera iš Cubao vyskupijos. „Turime mokytis iš šv. Juozapo gyvenimo pavyzdžio. Jame galime atrasti tvirtą atramą darbui ir gyvenimui, ypač dabartiniais nestabilumo kupinais laikais“, – pridūrė mokytojas Michael Dancel. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 19, 13:41