Paieška

Al-Tahira bažnyčia Karakoše yra viena iš popiežiaus Pranciškaus vizito Irake stotelių Al-Tahira bažnyčia Karakoše yra viena iš popiežiaus Pranciškaus vizito Irake stotelių 

Atgimusi Karakošo Al-Tahira bazilika

Viena iš popiežiaus Pranciškaus kelionės Irake stotelių yra istorinis krikščionių miestas Karakošas ir Al-Tahira (Nekaltai Pradėtosios) bažnyčia, kuri neseniai buvo islamistų sugriauta ir vėliau atstatyta su „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos parama. Fundacija paskelbė interviu su joje tarnaujančiu kunigu Ammaru Yako.

Bažnyčios statyba prasidėjo 1932 metais ir daug Karakošo miesto gyventojų aukomis ar darbu prisidėjo prie jos sienų augimo. Statybos darbai buvo užbaigti 1948 metais. 

„Tai buvo gražus būdas žmonėms parodyti savo tikėjimą. Žinome daug istorijų apie bažnyčios statymo laikotarpį, perduotų mūsų tėvų ir senelių. Ši didelė bažnyčia iškilo dėl jų sunkaus darbo“, – pasakojo kunigas irakietis.

2014–2017 metais Karakošo miestas atiteko į teroristinės islamistinės organizacijos ISIS rankas, čia gyvenę krikščionys pabėgo į gretimą autonominį Kurdistano regioną. Kai ISIS buvo išvyta, žmonės galėjo sugrįžti.

„Atsimenu, kokia sugriauta buvo bažnyčia. Tikri griuvėsiai. Jie nuvertė visus kryžius ir pagrobė viską, ką galėjo. ISIS vadeivos užsirašė savo vardus ant bažnyčios kolonų, o erdvę priešais bažnyčią naudojo naujų kovotojų muštravimui“, – tęsė kun. Yako. – „Kai pamačiau sugriautą, sudegintą bažnyčią, pajutau didelį liūdesį. Buvo labai liūdna žvelgti į Dievo šventovę, tokią tuščią ir nusiaubtą. Tuo pat metu džiaugiausi, kad galėjau sugrįžti į miestą, įžengti į bažnyčią. Ir liūdėjau, ir džiaugiausi“. 

Pasak kunigo, kai vyskupas jį pakvietė ir pavedė prižiūrėti bažnyčios atstatymo darbus, jis pasijuto laimingas.

„Atsiminiau visus, kurie praeityje padėjo pastatyti bažnyčią, mūsų tėvus ir senelius. Pajaučiau vienybę su visais tai, kurie liudijo tikėjimą“, – pridūrė jis. Anot kunigo, atstatymo darbai vyko gana sklandžiai: 2019 metais buvo sutvarkytos bažnyčios kolonos, 2020 metais buvo tvarkomi bažnyčios vidus ir išorė, darbų liko visai nedaug. Žmonės labai džiaugiasi bažnyčios atstatymu – dalis jų istorijos ir paveldo buvo atgaivinta. Netrukus jie galės čia sugrįžti melstis. Ir ypač džiugu, kad tai sutaps su tokiu įvykiu, kaip kad popiežiaus Pranciškaus vizitas Irake ir apsilankymas Karakoše. 

Šis laikotarpis Karakošo krikščionių bendruomenei sunkus, susijęs su bendru nestabilumu visame Irake. Kita vertus krikščionims, religinei mažumai, sunkiau nei kitiems įsidarbinti. Emigracija itin didelė ir, jei situacija nepagerės, bus sunku pasukti viską priešinga kryptimi. Todėl kitų kraštų krikščionių pagalba, padėjusi išsilaikyti tris metus Kurdistane, atstatyti bažnyčias ir namus gimtuosiuose kaimuose ir miestuose, buvo ir yra labai reikalinga. Ji atgaivina viltį. 

„Telaimina jus Dievas. Tikimės pasauliui parodyti mūsų krikščionišką tikėjimą“, – padėkos žodyje parodžiusiems solidarumą pridūrė kunigas Ammaras Yako. (RK / Vatican News)

2021 vasario 27, 14:24