Paieška

Maldos už taiką susitikimas Asyžiuje 1986 m. spalio 27 d. Maldos už taiką susitikimas Asyžiuje 1986 m. spalio 27 d.  

Asyžius. Maldos intencija už pabėgėlius ir susitaikinimą Mianmare

Vasario mėnesį Bažnyčioje melstasi popiežiaus intencija „už moteris, patiriančias smurtą“. Kas mėnesį maldos intenciją skelbia ir Asyžiaus vyskupija, kviečianti malda kiekvieno mėnesio 27 dieną įprasminti istorinę maldos už taiką dieną, kurią 1986 metais Asyžiuje sušaukė popiežius šv. Jonas Paulius II.

Sausio 27 dieną Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino kvietė tikinčiuosius melsti Viešpatį, kad jis išvestų pasaulį iš koronaviruso pandemijos sukeltos krizės ir leistų pašalinti smurtą, ypač JAV ir Afrikoje. Diecezinė „Asyžiaus dvasios“ komisija šv. Pranciškaus Asyžiečio kraštiečiams pranešė, kad ganytojas paprašė malda vasario 27-ąją atminti visus pabėgėlius įvairiose planetos vietose, pirmiausiai Europoje, ir Mianmaro gyventojus, kuriems po pučo iškilo kruvino konflikto pavojus.

Vyskupas pakvietė malda kreiptis į vienatinį Dievą už pabėgėlius, priverstus gelbėtis nuo karų, smurto ir vargo, kurių niekas nepriima ir nepripažįsta. Ganytojas prašė atminti brolius ir seseris, priverstus kentėti šaltį ir kitus neišpasakytus vargus Balkanų kalnuose, – jie kartais atstumiami net su prievarta, taip pat kvietė atminti visus kenčiančius tą pačią dalią kituose pasieniuose: tarp Meksikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Mianmaro ir Bangladešo ar Tailando ir daug kur kitur pasaulyje. Vyskupas D. Sorrentino meldė Dievą, kad atverstų širdis visų, kurie tarptautinėje bendruomenėje turi galią atmetimą paversti priėmimu ir pagarba.

Vyskupas taip pat paragino Dievo akivaizdoje atminti dramatišką padėtį Mianmare. Didžioji dalis šios šalies visuomenės priešinasi sukilėliams ir, nors sunku susidaryti aiškų vaizdą apie tenykščius poslinkius, gresia kraujo praliejimo pavojus, kaip kad ne kartą buvo praeityje, 1998 ir 2007 metais, priminė vasario 27-osios maldos intencijoje vyskupas.

„Gailestingumo Dievas teapsaugo tos šalies gyventojus nuo tokio išbandymo, atsivėrusį susipriešinimą tepakreipia į taiką – gerovės garantiją visiems.“

Asyžiaus kurijos išplatintame kvietime priminta, jog kiekvienas tikintysis gali laisvai pasirinkti, kaip melstis šia intencija, – šeimoje, individualiai ar kitu tinkamu būdu. „Malda šeštadienį, vasario 27-ąją, tebūna aidas tos maldos už taiką, kuri prieš 35 metus pasklido iš Asyžiaus.“

Dėl pandemijos Asyžiuje vasario 27 dieną nenumatyta bendra malda dalyvaujant tikintiesiems, tačiau visi kviečiami kuriuo nors dienos metu melstis už kenčiančius pabėgėlius ir taikingą Mianmaro ateitį. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 26, 13:06