Paieška

 Jan Graubner, Čekijos vyskupų konferencijos pirmininkas Jan Graubner, Čekijos vyskupų konferencijos pirmininkas 

Apie pašaukimus į kunigus Čekijos Respublikoje

Dvasininko gyvenimas nėra patogus, bet kupinas Dievo staigmenų, ar pasiryši jam? Pasiryžti paragino Janas Graubneris, Olomouco arkivyskupas ir Čekijos vyskupų konferencijos pirmininkas pastoraciniame laiške kreipdamasis į jaunus vyrus, juos kviesdamas atsiliepti į kunigystės pašaukimą, kuris esąs „pats geriausias apsisprendimas gyvenime“.

Arkivyskupas, kaip daugelis dvasininkų, kunigystės šventimus gavęs jaunystėje – šventimų dieną jam buvo 24 metai – kreipėsi ypač į jaunus vyrus, dar neapsisprendusius dėl gyvenimo pašaukimo.

Arkivyskupas taip pat kreipėsi į visus tikinčiuosius, prašydamas melstis už gyvenimo apsisprendimus darančius vaikinus ir merginas. Čekijoje prasidėjęs registracijos į viduriniąsias ir aukštąsias mokyklas periodas yra sudėtingesnis nei praeityje dėl koronaviruso pandemijos įvestų suvaržymų. Ganytojas paragino vyresniuosius padėti ne tik malda, bet ir savo gyvenimo pavyzdžiu. „Suaugusiųjų gyvenimo patirtis, geras pavyzdys ir išmintis tepadeda jaunimui, darančiam drąsius apsisprendimus“, – parašė Jan Graubner.

Arkivyskupas laiške pristatė katalikiškas mokyklas Čekijoje, jų siūlomus mokslų ir amatų kursus, kartu priminė ir Olomouco kunigų seminariją, kurios durys plačiai atvertos jaunuoliams, norintiems savo gyvenimą paskirti Dievo ir artimo tarnystei ir tokiu būdu atsiliepti į dvasininko pašaukimą. Kandidatai Čekijoje prašymus turi pateikti iki kovo pabaigos.

Melsdamas Kristaus draugystės džiaugsmo arkivyskupas suteikė savo palaiminimą. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 06, 09:08