Paieška

Kalėdos Ukrainoje Kalėdos Ukrainoje 

Kalėdos Ukrainoje: arkivyskupas S. Ševčukas pasveikino tikinčiuosius

Sausio 7-ąją Kalėdas šventė Rytų Bažnyčių krikščionys, katalikai ir ortodoksai, liturgijoje besilaikantys Julijaus kalendoriaus. Viena didžiausių katalikiškųjų Rytų bendruomenių yra Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčia.

„Tegul Betliejuje gimęs pasaulio Gelbėtojas palaimina kiekvieną mūsų šeimą, tegul nubraukia kiekvieną ašarą“, – sako šia proga paskelbtoje žinioje Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. „Kartoju jums džiaugsmingą žinią, kurią piemenims iš dangaus paskelbė angelas: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai“. Šiandien Kristaus gimimo džiaugsmu alsuoja dangus ir žemė. Dievas įžengė į žmogaus istoriją [...] Viešpats įžengė ir į mūsų tautos istoriją, atėjo pas kiekvieną iš mūsų, į visas mūsų gyvenimo aplinkybes. Nebijokime! Kai stovime prie prakartėles, baimė ir liūdesys tedingsta iš mūsų širdžių“, – sakė arkivyskupas.

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas linkėjo džiugių Kalėdų visiems tikintiesiems, gyvenantiems tėvynėje ir už jos ribų, visiems žmonėms, visose gyvenimo situacijose – esantiems namuose su savo šeima ar ligoninės lovoje, karo fronte ar kalėjime. Gimęs Kristus šiandien ateina pas visus ir jis nori mus visus palaiminti, padrąsinti, duoti jėgų, suteikti džiugsmo ir optimizmo, sakė arkivyskupas. Betliejuje gimęs Viešpats tebūna mums šviesa ir kelrodė žvaigždė. Išganytojas tepalaimina kiekvieną mūsų šeimą, tegul nubraukia kiekvieną ašarą nuo mūsų akių ir teperkeičia liūdesį į džiaugsmą.

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas taip pat kreipėsi į kunigus ir paprašė būti arti žmonių dabartiniu ypatingai sunkiu metu. Dėl pandemijos šiemet Ukrainoje atsisakyta tradicinio kalėdojimo papročio – kunigai nelankys tikinčiųjų šeimų. Tačiau arkivyskupas prašė kunigus liudyti artumą savo bendruomenių nariams, tradicinį kalėdojimą pakeisti virtualiu – aplankyti žmones per socialinius tinklus arba paprasčiausiai paskambinti telefonu. (JM / Vatican News)

2021 sausio 09, 15:55