Paieška

Turkija: parduodama XIX a. armėnų bažnyčia

Armėnų patriarchas: liūdna, kad sakraliniai pastatai tampa pasipelnymo šaltiniu.

Istorinė bažnyčia, pastatyta Turkijoje armėnų tikinčiųjų bendruomenės lėšomis, dabar priklausanti privatiems asmenims, atsidūrė nekilnojamojo turto agentūros parduodamų pastatų sąraše. Armėnų bendruomenės tikintieji Turkijoje reiškia apgailestavimą, kad neturi nei juridinių, nei ekonominių priemonių atgauti krikščionių kulto pastatą. Bažnyčia pastatyta XIX a. trečiajame dešimtmetyje vietovėje, kurioje gausiai gyveno armėnai. Jai buvo suteiktas Šv. Grigaliaus Švietėjo titulas, ją aptarnavo Armėnų Katalikų Bažnyčios kunigai.

Prieš daugiau kaip šimtą metų prasidėjus armėnų genocidui, apylinkės ištuštėjo, pastatas naudotas kaip tabako sandėlis. Privatus asmuo, kuriam šis pastatas dabar priklauso, bandė parduoti jį vietos savivaldybei, tačiau ši dėl lėšų trūkumo pasiūlymą atmetė. Konstantinopolio armėnų katalikų arkivyskupas Lévon Boghos Zékiyan buvo susisiekęs su nekilnojamojo turto agentūra, paskelbusia apie pardavimą. „Deja, neišgalime nupirkti bažnyčios. Mūsų nebaugina mintis, kad bažnyčia turėtų viešą paskirtį kaip kultūros vieta. Tikimės, kad galėsime bent kartą per metus joje švęsti liturgiją. Tikiuosi artimiausiomis dienomis susitikti su vietos valdžia ir pasikalbėti apie tai“, – sakė arkivyskupas. 

Pareiškimą išplatino ir Konstantinopolio Armėnų Apaštalinės (Ortodoksų) Bažnyčios patriarchatas, išreikšdamas apgailestavimą dėl to, kad bažnytiniai pastatai vertinami kaip komerciniai objektai ir pasipelnymo šaltinis. Pareiškime rašoma, kad praeityje krikščionių kulto pastatai buvo statomi, restauruojami su sultono valdžios leidimu. „Ginti bažnytinius pastatus, kurie nebepriklauso vietinėms bendruomenėms ir kurie prisideda prie mūsų šalies kultūrinių turtų, yra atsakingų valdžios institucijų pareiga“, – rašoma pareiškime. (DŽ / Fides)

2021 sausio 28, 10:04