Paieška

Šv. Žemės kustodijos vadovas aukojo Mišias Jėzaus krikšto vietoje

Sausio 10-ąją, Kristaus Krikšto sekmadienį, Šventosios Žemės kustodijos vadovas t. Francesco Patton OFM aukojo Mišias ką tik atnaujintoje Jonui Krikštytojui dedikuotojoje koplyčioje prie Jordano upės kranto, netoli vietos, kur prieš du tūkstančius metų įvyko šio sekmadienio Evangelijoje aprašytas Jėzaus krikštas.

Jordano upe eina Izraelio ir Jordanijos siena, kuri perskiria į dvi dalis krikščionims brangią Jėzaus krikšto vietą. Tiksliai nežinoma, kuriame upės krante rinkdavęsi pas Joną Krikštytoją prieš du tūkstančius metų keliavę žmonės. Būtų logiška manyti, kad, jei žmonės keliaudavo iš Jeruzalės, tai ir krikšto apeigos vykdavusios vakariniame upės krante. Vis dėlto šią išvadą paneigia evangelistas Jonas, nurodantis tikslią krikšto vietą – Betanija anapus Jordano. Vadinasi, krikšto vieta šiandien yra ne Izraelyje, bet Jordanijoje.

Kad ir kaip būtų, į šią vietą, kur Jordano upė išplatėja prieš įsiliedama į Negyvąją jūrą, visą laiką keliaudavo piligrimai. Į šią vietą piligrimai keliauja ir šiandien, tačiau dėl pastarųjų dešimtmečių geopolitinių aplinkybių susiformavo dvi piligrimysčių vietos: viena Jordanijos pusėje, kuri šiandien vadinama senuoju Betanijos už Jordano vardu, ir kita kitame upės krante, Izraelio pusėje, vadinama Qasr el Yehud. Jordanijos krante esančioje Betanijoje jau prieš kelis dešimtmečius buvo pastatytos dvi bažnyčios – viena lotynų apeigų katalikų, kita ortodoksų graikų melkitų. Jordanijoje esanti krikšto vieta įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Izraelio pusėje esanti vieta dar neseniai buvo pašaliniams draudžiama karinė zona, o dar anksčiau, per 1967 m. karą, – užminuotas ruožas. Dabar ir čia visos kliūtys jau pašalintos ir piligrimai gali šią vietą lankyti laisvai. Prieš porą metų buvo pradėti šv. Jonui krikštytojui dedikuotos koplyčios, pastatytos 1935 m., restauravimo darbai. Šį sekmadienį, po daugiau kaip penkių dešimtmečių pertraukos, atnaujintoje koplyčioje vėl aukotos Mišios.

Jėzaus krikšto vietoje, dešiniajame Jordano krante, tai yra Jordanijos teritorijoje, 2014 m. lankėsi popiežius Pranciškus. 2009 m. į tą vietą buvo nuvykęs ir popiežius Benediktas XVI. Tąkart lankydamasis prie Jordano popiežius Benediktas XVI pasakė: „Ši vieta prie Jordano upės saugo paties Jėzaus krikšto atminimą. Jėzus stojo į vieną eilę su nusidėjėliais ir buvo pakrikštytas Jono atgailos krikštu, šitaip duodamas pranašišką ženklą, jog jo kančia, mirtis ir prisikėlimas nuplaus visų žmonių nuodėmes. Daugybė piligrimų nuo amžių keliauja prie Jordano, trokšdami nusiplauti, atnaujinti savo tikėjimą ir būti arčiau Viešpaties. Jordano upė yra krikšto ženklas, primenantis, jog nuplauti vandeniu mes tapome Jėzaus šeimos nariais.“  (JM / VaticanNews)

2021 sausio 12, 15:27