Paieška

Singapūras Singapūras  

Singapūro katalikai pradėjo 200 metų jubiliejų

Gruodžio 13 dieną Katalikų Bažnyčia Singapūre pradėjo jubiliejinius metus, kurie truks iki 2021-ųjų gruodžio 11-osios. Šie metai yra skirti katalikybės Singapūre dviejų šimtų metų jubiliejui. Pradedant jubiliejinius metus buvo aukotos Mišios, kurioms vadovavo Singapūro arkivyskupas Williamas Gohas.

Singapūro arkivyskupija taip pat atidarė specialią interneto svetainę „Catholic200SG” ir pristatė dokumentinį filmą apie Katalikų Bažnyčios Singapūre socialinį indėlį į visuomenės pažangą. 

Dviejų šimtų metų jubiliejaus minėjimo organizatoriai primena, kad ši sukaktis yra skirta ne vien praeičiai apžvelgti, bet ir kreipia į ateitį, kviečia tikinčiuosius būti karštais, misionieriškais ir uoliais. Jubiliejinių metų renginiai yra skirti katalikų bendruomenės tikėjimo atnaujinimui, gilinimui, liudijimui, šventimui. Singapūro katalikai kviečiami atsiminti pirmuosius misionierius ir dėkoti už jų pasišventimą, apsvarstyti tikėjimo kelią Singapūre šiandien,  ypač ugdymo, profesinės etikos, socialinės atsakomybės, tarnavimo vargstantiesiems, šeimos ir tarpreliginio dialogo srityse.

Minėdama dviejų šimtų metų jubiliejų Singapūro arkivyskupija pakvietė klausytis specialaus virtualaus kalėdinio koncerto. Pagrindinis jubiliejinis renginys vyks 2021 metų gruodžio mėnesį ir truks aštuonias dienas. Šventinis festivalis vyks keturiose vietose: Singapūro Gerojo Ganytojo katedroje, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, šventojo Juozapo bažnyčioje ir Katalikų centre. Tai istorinės parodos, muzikos koncertai ir kitos iniciatyvos. Taip pat bus parengti specialūs teminiai takai, leisiantys aplankyti katalikybei reikšmingas vietas Singapūro mieste. 

Į jubiliejaus minėjimą kviečiami ne vien katalikai, bet ir visi Singapūro gyventojai,  nes Katalikų Bažnyčios darbas ugdymo, sveikatos ir socialinių paslaugų srityje prisideda prie visų gerovės. 

Singapūro miestas-valstybė yra mažiausia pietryčių Azijos šalis. Kadaise tai buvo tik žvejų kaimelis. 1819 metais čia buvo įsteigta britų kolonija. 1821 m. gruodžio 11 d. į Singapūrą atvyko pirmasis katalikų misionierius – prancūzas kun. Laurent Marie Joseph Imbert. Vėliau jis tapo vyskupu Korėjoje, ten buvo nukankintas ir 1984 m. Jono Pauliaus II paskelbtas šventuoju. Singapūro Gerojo Ganytojo katedroje saugomos jo relikvijos, o jo atvykimo į Singapūrą data sutampa su jubiliejinių metų pabaiga (1821–2021). 

Šiandien Singapūre gyvena apie 5,6  milijono gyventojų. Tai daugiatautė valstybė, kurios gyventojai išpažįsta įvairias religijas. Dauguma gyventojų yra kinų kilmės ir tradiciškai budistai. Malajų kilmės žmonės dažniausiai yra musulmonai. Krikščionys sudaro apie 15 procentų visų gyventojų. Singapūro arkivyskupijai priklauso 360 tūkstančių katalikų ir 32 parapijos. (RK / EDA / Vatican News)

2021 sausio 02, 11:13