Paieška

K. Wielikosielec ir T. Kondrusiewicz K. Wielikosielec ir T. Kondrusiewicz 

Popiežius priėmė arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus atsistatydinimą

Sekmadienį, sausio 3 d., popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus atsistatydinimą iš Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo pareigų. Šią dieną arkivyskupui sukako 75 metai.

Minsko ir Mogiliavo apaštališkuoju administratoriumi „sede vacante“ paskirtas Pinsko vyskupijos augziliaras vyskupas Kazimierz Wielikosielec, OP. Jis gimė 1945 m. gegužės 5 d. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1984 m., Pinsko vyskupu augziliaru buvo paskirtas 1999 m. gegužės 6 d., konsekruotas vyskupu – birželio 24 d.

Tadeuszas Kondrusiewiczius gimė 1946 m. sausio 3 d. Gardino srityje. 1962–1963 m. studijavo Gardino pedagoginio instituto matematikos-fizikos fakultete, 1964–1970 m. Leningrado politechnikos institute. 1970–1976 m. dirbo inžinieriumi Vilniuje. 1976 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1981 m. gegužės 31-ąją jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Tarnavo Vilniaus Šv. Teresės parapijoje ir Aušros Vartų šventovėje, Druskininkuose, Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje. 1988 m. išvyko į Gardiną, tačiau jau 1989 m. gegužės 10 d. buvo nominuotas vyskupu ir paskirtas Minsko vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1989 m. spalio 20 d. paties šv. Jono Pauliaus II konsekruotas vyskupu. 1991 m. vyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius buvo paskirtas Rusijos europinės dalies apaštališkuoju administratoriumi, o 2002 m. vasario  11 d. įkūrus dabartines Katalikų Bažnyčios struktūras Rusioje – Maskvos arkivyskupu.

2007 m. popiežius Benediktas XVI T. Kondrusiewiczių paskyrė Baltarusijos Minsko ir Mogiliavo arkivyskupu.

Praėjusių metų vasarą po prezidento rinkimų Baltarusijoje kilus visuomenės protestams, arkivyskupas ir kiti Katalikų Bažnyčios ganytojai meldėsi už taiką ir teisingumą, ragino žmones ir valdžią siekti santarvės. Rugpjūčio pabaigoje arkivyskupas T. Kondrusiewiczius trumpam išvyko į Lenkiją, tačiau į tėvynę Baltarusijos pasienio tarnyba jam neleido sugrįžti. Tik po pakartotinų Šventojo Sosto prašymų 2020 m. gruodžio 22 d. duotas leidimas arkivyskupui Tadeuszui Kondrusiewicziui sugrįžti į namus. Šį sekmadienį – savo 75-ojo gimtadienio dieną – jis pakvietė tikinčiuosius kartu su juo dėkoti Dievui.  (JM / Vatican News)

2021 sausio 03, 12:15