Paieška

Piligrimai iš Korėjos popiežiaus audiencijoje 2019 m. Piligrimai iš Korėjos popiežiaus audiencijoje 2019 m. 

Pirmojo Korėjos kankinio jubiliejus

2021 metais sukanka šv. Andriejaus Kimo Taegono, Bažnyčios Korėjoje kunigo ir pirmojo kankinio, gimimo dušimtosios metinės. Jis gimė 1821 m., mirė kankinio mirtimi 1846 m. Seule, 1984 m. buvo kanonizuotas. Bažnyčios istorijos institutas Korėjoje jubiliejaus proga išleido šv. Andriejaus Kimo Taegono laiškų rinkinį.

Knygoje skelbiami šv. kun. Andriejaus Kimo Taegono lotyniškai rašytų laiškų, adresuotų savo tėvui, vienam mokytojui ir vietinės vyriausybės nariui, vertimai. 392 puslapių tomas rengtas dvidešimt penkerius metus, jame skelbiama atnaujinta ir papildyta 1996 metais parengta šventojo kankinio biografija, ištaisytos anksčiau kartotos klaidos, papildytos išnašos, patikslinta kinų kalbos ženklų rašyba. Naują veikalą redagavo keturi Seulo dvasininkai, įskaitant kardinolą Jeong Ji-seok, buvusį sostinės arkivyskupą.

Dabartinis Seulo arkivyskupas kardinolas Andrew Yeom Soo-jung pasidžiaugė šventojo kankinio laiškų leidimu, paragino visus dvasininkus, pašvęstuosius ir pasauliečius pasiryžti juos perskaityti. Pasak jo, laiškai liudija kun. Kimo Taegono tikėjimo drąsą, jo, kaip dvasininko ir misionieriaus, atsiliepimą liepsnojančiu apaštališkuoju uolumu į Dievo pašaukimą. Būtent todėl jo asmuo ir pavyzdys toks svarbus visų Korėjos katalikų dvasininkų, pašvęstųjų ir pasauliečių dvasiniam atsinaujinimui, pareiškė Seulo ganytojas.

Šv. Andriejus Kimas Taegonas buvo pirmas korėjiečių kilmės kunigas Bažnyčioje Korėjoje. Iš pamaldžios katalikų šeimos kilęs Andriejus slapta įšventintas kunigu Šanchajuje, Kinijoje. Grįžęs į tėvynę vykdė apaštalavimo misiją nepaisydamas antikrikščioniškų persekiojimų. Suimtas 25 metų amžiaus kun. Andriejus atsisakė išsižadėti krikščioniškojo tikėjimo, todėl buvo kankintas, paskui nukirsdintas. Džiosono dinastijos valdymo Korėjoje metais buvo nukankinta keli tūkstančiai krikščionių. 1984 metais kankinį Andriejų ir dar kitus 102 Korėjos Bažnyčios kankinius popiežius šv. Jonas Paulius II kanonizavo Seulo katedroje.

Šv. Andriejaus Kimo Taegono liturginis minėjimas švenčiamas rugsėjo 16 d., tačiau jis taip pat minimas rugsėjo 20 dieną, kai liturginis kalendorius mini visus Bažnyčios Korėjoje kankinius. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 11, 13:25