Paieška

Teherano miesto gatvė Teherano miesto gatvė 

Paskirtasis Teherano arkivyskupas: „Viešpats ištikimas savo pažadams“

„Visų pirma žadu pasitikėti Dievu, kuris išpildo savo pažadus. Taip pat geranoriškai bendradarbiauti, kad visur ir bet kokiomis aplinkybėmis padaryčiau jį regimą savo gyvenime“, – žinių agentūrai „Asianews“ sakė pranciškonas konventualas Dominique Mathieu. Sausio 8 dienos popiežiaus Pranciškaus potvarkiu jis paskirtas Teherano-Isfahano arkivyskupijos lotynų apeigų katalikų ganytoju. Vyskupo šventimai jam bus suteikti vasario 16 dieną Romoje.

57 metų amžiaus vienuoliui iš Belgijos teks nelengvas sielovadinis darbas, visų pirma, šešerius metus be vyriausiojo ganytojo likusių lotynų apeigų katalikų bendruomenių Irane gaivinimas ir stiprinimas. Oficialiais duomenimis Teherano-Isfahano katalikų lotynų apeigų arkivyskupijai priklauso per 2000 tikinčiųjų ir šešios parapijos. Tačiau manoma, jog realus lotynų apeigų katalikų skaičius yra didesnis ir gali siekti apie 20 000. Galima priminti, kad Irane gyvena armėnų ir chaldėjų apeigų katalikai, nedidelės, bet įvairios ortodoksų bendruomenės. Tad dar vienas paskirtojo Teherano arkivyskupo uždavinys bus ekumeninių santykių su kitomis Irano krikščionių bendruomenėmis mezgimas. Ne mažiau svarbūs tarpreliginiai santykiai su šiitų tradicijos musulmonais, kurie sudaro daugumą Irano gyventojų.

T. Dominique Mathieu Belgijos Katalikų Bažnyčios interneto svetainei „Kerknet“ pasakojo, jog ilgai gyveno gausiai išeivių musulmonų iš Maroko apgyvendintame Briuselio kvartale, vienoje miesto mečetėje pramoko arabų kalbos. 2013 metais išvyko į Libaną ir priklausė Mažųjų brolių konventualų Rytų provincijos kustodijai. 2019 metais buvo pašauktas į Romą ir darbavosi ordino centrinėje būstinėje. Vasario 16 diena jo vyskupo šventimams parinkta neatsitiktinai – tądien daug rytų krikščionių bendruomenių mini šv. Maruto, IV ir V amžių sandūroje gyvenusio sirų vienuolio ir vyskupo, liturginę šventę.

Pokalbyje su žinių agentūra „Asianews“ pranciškonas konventualas pasakojo, jog Irano tikrovę, krikščionišką ir visuomeninę, visų pirma pažįsta per kitus, kurie šiame krašte gyveno ir darbavosi. Tačiau tiki, kaip ir Irano tikintieji, Jėzaus pažadu, duotu prieš žengimą į dangų, jog jis liks su savo mokiniais iki laikų pabaigos.

Pasak t. Dominique’o Mathieu, santykiuose su kitomis krikščionių bendruomenėmis jis visada nori pabrėžti, kad esame gaivinami bei vedami vienos ir tos pačios Dvasios, o ryšiuose su musulmonais nori remtis popiežiaus Pranciškaus enciklika „Fratelli tutti“ apie socialinę draugystę ir visuotinę brolystę. (RK / Vatican News)

2021 sausio 28, 14:00