Paieška

Nigerijoje pagrobtas ir žiauriai nužudytas klebonas

Šaltiniai vakarinėje Nigerijos valstijoje Nigeryje patvirtino, kad nužudytas Šv. Antano parapijos klebonas kun. Johnas Gbakaanas, Minnos vyskupijos dvasininkas. Netektis giliai sukrėtė vietos Bažnyčią – dvasininkas buvo pagrobtas, vėliau surastas prie medžio pririštas žiauriai išniekintas jo kūnas.

Šventojo Sosto naujienų portalas „Fides“ pranešime iš Abudžos patvirtino, kad pagrobtas Gulų Šv. Antano parapijos klebonas iš Lapai apylinkės, Nigerio valstijos, Nigerijoje, buvo nužudytas penktadienį, sausio 15 dieną. Pasak Madalos Šv. Teresės klebono, kun. J. Jatau, sausio 14 dieną kunigas Johnas Gbakaanas su broliu, lydimi dar vieno dvasininko, buvo nuvykę į Makurdį, esantį Benue valstijoje, aplankyti savo motinos. Kitą dieną, sausio 15-ąją, nežinomi asmenys sulaikė automobiliu grįžtančius brolius. Užpuolimas įvyko penktadienio pavakare prie Tufo vietovės. Pasak „Fides“, brolius sulaikę ginkluoti banditai šeštadienį ryte susisiekė su Minnos vyskupijos atstovais, pareikalavo išpirkos, derėjosi dėl jos dydžio.

Tuo metu surastas nužudyto kunigo kūnas. Jis buvo pririštas prie medžio ir taip žiauriai sukapotas mačete, kad buvo sunku jį atpažinti. Netoliese miškingoje vietoje rastas automobilis, kuriuo keliavo broliai. Pasak šaltinių, nužudyto kunigo brolis tebėra pagrobėjų žinioje.

Nigerijos krikščionių asociacija CAN paprašė Nigerijos federalinės vyriausybės ryžtingiau persekioti nusikalstamų grupių narius, vykdančius religinių lyderių pagrobimus ir žudymus. CAN vicepirmininkas kun. J. Hayab pareiškė, jog žinia apie katalikų dvasininko nužudymą giliai sukrėtė ir įskaudino daugelį. Jis griežtai pasmerkė nesaugumo situaciją, ypač šiaurinėse Nigerijos valstijose.

Pasak J. Hayabo, daugelis Nigerijos šiaurės rytų ir vakarų žmonių gyvena baimėje, dvasininko pašaukimą išgirdę jaunuoliai, tiek anglikonai, tiek katalikai, bijo tapti pastoriais ar kunigais, nes jų gyvybei gresia didelis pavojus. Kun. J. Hayab tvirtino, kad, kai banditai ar pagrobėjai sužino, kad jų auka yra dvasininkas, susidaro įspūdis, kad jų širdis užvaldo įniršis, jie reikalauja neįmanomų išpirkų, o paskui kartais nužudo įkaitą. Mes teprašome Nigerijos vyriausybės vadovų ir visų už piliečių saugumą atsakingų žinybų vadovų, kad darytų visa, ką gali, kad šis blogis būtų sustabdytas, pareiškė J. Hayabo.

Daugelis Nigerijos krikščionių su pasibaisėjimu socialiniuose tinkluose komentavo kun. Johno Gbakaano pagrobimą ir nužudymą. Šeštadienį, sausio 16-ąją, jo nuotrauka pasidalijęs kun. U. Ugwoke tviterio paskyroje prašė melstis už nužudytą kunigą.

Pagrobimai ir žudymai tapo Nigerijos krikščionių kasdiena. Sokoto islamistų veikėjas Nigerijos šiaurės vakaruose viešai pagrasino katalikų vyskupui Matthew Hassanui Kukah nukryžiavimu už tai, kad jis pastoraciniame laiške per Kalėdas sukritikavo bendram gėriui netarnaujančią Nigerijos vyriausybę. 68 metų vyskupas M. H. Kukah, Nigerijos vyskupų konferencijos ir Vakarų Afrikos vyskupų konferencijos tarpreliginio dialogo komitetų pirmininkas, yra Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos narys. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 18, 14:37