Paieška

Gaza Gaza 

Neįvyks kasmetinė vyskupų solidarumo kelionė į Šventąją Žemę

Atšauktas ganytojų iš Amerikos, Afrikos ir Europos solidarumo apsilankymas Palestinoje ir Izraelyje dėl koronaviruso pandemijos bus virtualus. Metinė vyskupų kelionė į Palestiną ir Izraelį tradiciškai rengiama sausio mėnesį nuo 2000 metų.

Apsilankymo tikslas – paremti vietines krikščionių bendruomenes, paliudyti visuotinės Bažnyčios artumą ir solidarumą su krikščionių bendruomenėmis, susitikti ir susipažinti su jų ir kitų religinių bendruomenių nariais, taip pat su dviejų valstybių atstovais, vyriausybių nariais, merais ir jų bendradarbiais ir atkreipti pasaulio dėmesį į Šventosios Žemės krikščionių padėtį.

Vietoj kelionės vyskupai susitiks nuotoliniu būdu per internetą sausio 16–21 dienomis, nors ir tikisi, kad, kai tik praeis pandemija, simboliška delegacija vis dėlto galės nuvyti į Šventąją Žemę ir pabendrauti su Šventosios Žemės gyventojais, susipažinti su politine, ekonomine, socialine ir religine padėtimi.

Internetiniuose pasitarimuose dalyvaus 15 vyskupų iš Europos Sąjungos, Šiaurės Amerikos ir Pietų Afrikos. Virtualiame susitikime taip pat dalyvaus naujasis Jeruzalės lotynų patriarchas Pierbattista Pizzaballa ir Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Leopoldo Girelli.

Vokiečių vyskupų konferencijos portale rašoma, jog pandemijos kontekste šiemet svarbiau nei bet kada atkreipti dėmesį į Šventosios Žemės gyventojų, įskaitant krikščionių bendruomenes, sunkumus. Daugelis vietinių krikščionių verčiasi iš turizmo ir piligrimysčių – sektorių, kurie ypač sunkiai nukentėjo nuo COVID-19. Vyskupai skirs dėmesį šiai problemai, dalinsis informacija ir tarsis, kaip pagerinti šių bendruomenių padėtį ateityje. Kitos dvi konkrečios diskusijų temos – Gazos ruožo gyventojų dabartinė situacija ir krikščionių mokyklų padėtis, vyskupai turės progą išklausyti tiek mokytojų, tiek moksleivių pastabas, ypatingą dėmesį skirs švietimui Gazos mokyklose.

Vyskupų solidarumo apsilankymus Šventojoje Žemėje paskatino Šventasis Sostas, paraginęs Amerikos ir Europos vyskupus sukurti solidarumo darbų koordinavimo žinybą. Anglakalbiai vyskupai sumanė trijų „p“ misiją: maldos (prayer), piligrimystės (pilgrimage) ir įtikinėjimo (persuasion). Malda yra vienas iš pamatinių vyskupų metinių vizitų elementų – kiekvieną kelionės dieną jie meldžiasi, aukoja Eucharistiją su lankomais visų apeigų Šventosios Žemės ganytojais ir jų tikinčiaisiais. Piligrimystė į Šventosios Žemės bendruomenes yra svarbiausiais ganytojų solidarumo kelionės ir susitikimų su gyventojais aspektas, jis apima taip pat pasitarimus su vietiniais politikais. Įtikinėjimas – trečiasis iš trijų „p“ – vykdomas jau po kelionės, ganytojams parvykus į savo vyskupijas. Vyskupai susitinka su savo kraštų politikais ir spaudos atstovais bei juose reziduojančiais Palestinos ir Izraelio ambasadoriais, su kuriais kalbasi apie svarbiausius Šventosios Žemės krikščionims rūpimus klausimus. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 13, 13:15