Paieška

Adolfas Kajpras SJ Adolfas Kajpras SJ 

Nacių ir komunistų persekioto Čekijos jėzuito beatifikacijos byla

Prahoje užbaigtas populiaraus ir drąsaus Čekijos sielovadininko bei publicisto, nacių ir komunistų persekioto jėzuito tėvo Adolfo Kajpro beatifikacijos bylos diecezinis procesas. Sausio 4 d. Šv. Ignaco bažnyčioje vykusių pamaldų metu Prahos arkivyskupas kardinolas Dominik Duka pasirašė beatifikacijos bylos dokumentų perdavimo Šventųjų skelbimo kongregacijai aktą.

Adolfas Kajpras gimė 1902 m. Į Jėzaus draugiją įstojo būdamas jau 26 metų. Austrijoje baigęs filosofijos ir teologijos studijas, 1935 m. buvo įšventintas kunigu. Greitai tėvas A. Kajpras pagarsėjo kaip labai produktyvus publicistas, vienu metu redagavo keturis periodinius leidinius, rašančius jaunimo ugdymo, kultūros bei socialinėmis temomis, vienas jo leidžiamų žurnalų propagavo pamaldumą į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. Po Čekoslovakijos padalinimo ir jos dalies prijungimo prie Vokietijos tėvo A. Kajpro leidžiami žurnalai dar kurį laiką ėjo, tačiau dėl atviros antinacinės pozicijos jis labai gretai susidūrė su cenzūra, o netrukus – ir su persekiojimais. 1941 m. kovo mėnesį jis buvo suimtas ir uždarytas pirmiausiai į Terezino koncentracijos stovyklą, o vėliau – į Mauthauseną ir Dachau.

Sulaukęs karo pabaigos, 1945 m. gegužės mėnesį t. Adolfas Kajpras sugrįžo į Prahą. Sugebėjo atnaujinti iki suėmimo redaguoto žurnalo jaunimui leidimą, tačiau 1948 m. galutinai įsivyravus komunistų valdžiai visa nepriklausoma spauda buvo uždrausta. Tėvas A. Kajpras nenutraukė savo misijos, bendraudamas su jaunimu tęsė polemiką su marksistiniu materializmu. 1950 m. jis buvo suimtas ir apkaltintas perversmo organizavimu bei šnipinėjimu Vatikanui. Parodomojo teismo proceso metu buvo nuteistas 12 m. laisvės atėmimo ir uždarytas į griežto režimo kalėjimą Slovakijoje.

Sunkaus darbo išsekintas t. Adolfas Kajpras mirė kalėjimo ligoninėje 1959 m. rugsėjo 17 d. Jis buvo palaidotas kalėjimo kapinėse, tik numeriu pažymėtame kape. 1968 m., per Prahos pavasarį, jo palaikai buvo perlaidoti Prahos kapinėse.

Tėvo Adolfo Kajpro SJ beatifikacijos byla Prahos arkivyskupijoje buvo pradėta neseniai, tik 2019 m. rudenį. Labai greit, vos per metus, buvo sukaupti liudijimai ir po sausio 4-ąją Prahoje vykusio iškilmingo pirmojo etapo užbaigimo akto visa dokumentacija perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai. (JM / Vatican News)

2021 sausio 08, 13:24