Paieška

Stambulas Stambulas 

Mirė Tarso vienuolinės bendruomenės vyresnioji

Turkijoje COVID-19 pasiglemžė nuolankios Viešpaties vynuogyno darbininkės gyvybę. Sausio 11 dieną mirė italė s. Maria Concetta Mustacciu, Bažnyčios dukterų kongregacijos vienuolė, nuo 2013 metų gyvenusi apaštalo šv. Pauliaus gimtajame Tarso mieste Turkijos pietuose. Ji ir dar dvi vienuolės sudarė vienintelę Tarse krikščionių bendruomenę, praneša agentūra „Fides“.

S. Maria Concetta Mustacciu buvo kongregacijos vyresnioji Tarse. Trys bendruomenę sudarančios garbaus amžiaus vienuolės liudijimu, malda ir meilės darbais saugojo ir prižiūrėjo Tarse su tautų apaštalo Pauliaus gyvenimu susijusias vietas, palydėdavo turistus į muziejumi paverstą Šv. Pauliaus bažnyčią, svetingai priimdavo Eucharistiją Tarse švęsti norinčius maldininkus, musulmonų daugumos visuomenėje liudijo Kristaus meilę visiems, šelpė vargstančiuosius, kurių poreikiai pastaruoju metu dėl pandemijos ypač išaugo, stokojantiems dalindavo Turkijos katalikų Carito siunčiamus rūbus ir maisto produktus.

Pasak „Fides“, s. Marijos Concetta Mustacciu paprastas gyvenimo būdas yra šviesus pavyzdys šaltinio, kuris palaiko gyvą kiekvieną apaštališkąjį nuotykį. Kai vienuolės atvyko į Turkiją, kažkas suabejojo misijos Tarse reikalingumu. Bendruomenės vyresnioji s. Marija Concetta Mustacciu pripažino, jog būtų galima padaryti daug gera Afrikos ar Lotynų Amerikos misijose, kaip daro kitos herojiškos vienuolės misionierės. „Tačiau jei išvyksime iš Tarso, bus užgesintas Tabernakulio žibintas. Mes esame čia, kad ši šviesa toliau spindėtų“. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 15, 11:48