Paieška

Benediktas XVI ir Minsko metropolitas Filaretas Benediktas XVI ir Minsko metropolitas Filaretas 

Mirė buvęs Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas

Antradienį, sausio 12 d., mirė buvęs Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas metropolitas Filaretas. Nuo gruodžio vidurio jis sirgo COVID-19.

Metropolitas Filaretas (Kirilas Vachromejevas) gimė 1935 m. Maskvoje. Jo tėvas buvo bažnytinės muzikos specialistas, kompozitorius, oficialaus giesmyno autorius. Būsimasis metropolitas 1959 m. davė vienuolio įžadus. Baigęs Maskvos patriarchato dvasinę akademiją, 1961 m. priėmė kunigo šventimus ir pradėjo dirbti akademijos dėstytoju. 1966 m. jis buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas akademijos rektoriumi. Eidamas aukštas pareigas Maskvos patriarchato struktūrose, vyskupas Filaretas buvo siunčiamas į tarptautinius ekumeninius renginius, buvo dažnas Sovietų Sąjungos inspiruoto vadinamojo religijų už taiką judėjimo renginių dalyvis. 1973 m. jis buvo paskirtas Maskvos patriarchatui pavaldžios Berlyno ortodoksų vyskupijos vadovu, o 1978 m. tapo Minsko ir Baltarusijos metropolitu. Šias pareigas jis ėjo iki 2013 m. Po Sovietų Sąjungos žlugimo metropolitas Filaretas daug nuveikė, kad atsikurtų ir atgimtų komunistų persekiota Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčia, palaikė draugiškus santykius su katalikais.

Mirus metropolitui Filaretui užuojautą dabartiniam Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovui metropolitui Benjaminui Katalikų Bažnyčios vardu pareiškė laikinasis Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, Gardino vyskupas Aleksandras Kaszkiewiczius, taip pat Minsko ir Mogiliavo  arkivyskupas emeritas Tadeuszas Kondrusiewiczius ir apaštališkasis nuncijus Ante Jozičius. Pasak arkivyskupo Kondrusiewicziaus, metropolito Filareto mirtis yra labai didelė ir skaudi netektis Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčiai, nes velionis ganytojas daug metų buvo tikrasis dvasinis lyderis. (JM / Vatican News)

2021 sausio 14, 14:37