Paieška

Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupijos Lenkijoje Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupijos Lenkijoje 

Lenkija: nauja Olštyno-Gdansko Graikų apeigų Bažnyčios provincija

Olštyne, Lenkijoje, Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas sausio 23 d. vadovavo liturgijai, kurios metu įšventino vyskupą Arkadiuszą Trochanowskį. Jis tapo pirmuoju Olštyno-Gdansko graikų eparchijos, kurią pernai lapkričio 25 d. įsteigė popiežius, vyskupu.

Šventimų iškilmė vyko trylikos Pratulino kankinių minėjimo dieną. Kankiniai buvo nužudyti, nes atsisakė atsiversti į ortodoksų tikėjimą. „Naujos provincijos įsteigimas buvo pažymėtas kankinystės krauju, ištremtųjų ir pabėgėlių ašaromis, pastangomis priešintis komunistų represijoms ir kruopščiu atkaklumu rūpintis sielovada, dvasiniu ir kultūriniu gyvenimu šioje pasaulio dalyje. Reiškiame šiandien savo dėkingumą Šventajam Tėvui Pranciškui, kad palaimino mūsų Bažnyčios vyskupų sinodo sprendimą ir įsteigė šią naują eparchiją“, – homilijoje kalbėjo arkivyskupas Ševčukas.

Arkivyskupas kreipėsi į naujos eparchijos tikinčiuosius, primindamas, kiek žmonių, pasimetę naujose migracijos sukeltose aplinkybėse, ieško darbo šiame pandemijos pasaulyje. Galime išgyventi, išlaikyti tikėjimą, viltį ir meilę tik būdami kartu“, – kalbėjo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.  (DŽ / Vatican News)

2021 sausio 28, 10:09