Paieška

1579207348742.JPG

Katalikų Bažnyčia JAV pradėjo „9 dienų už gyvybę“ akciją

Sausio 21 dieną Katalikų Bažnyčia Jungtinėse Amerikos Valstijose pakvietė pradėti maldos noveną už gyvybę. Dėl pandeminės padėties daug renginių vyks virtualiai. Sausio 22 dieną visose JAV vyskupijose surengta „Maldos už teisinę negimusio vaiko apsaugą diena“.

Galima priminti, kad devynių maldos už gyvybę dienų iniciatyva Jungtinėse Valstijose gyvuoja nuo 2013 metų. Tai vienas iš atsakymų į abortų problemą. 1973 metų sausio 22 dieną JAV Aukščiausiasis teismas bylos „Roe prieš Wade“ sprendimu legalizavo abortų praktiką federaliniu lygiu.

JAV vyskupų konferencijos parengtoje pagalbinėje medžiagoje ir veiksmų plane požiūris į aborto problemą nėra abstraktus, moralistinis ir kaltinantis. Viena vertus, pabrėžiama objektyvi žmogiškos gyvybės vertė: ne vien po gimimo, bet ir prieš gimimą. Kita vertus, puikiai suprantami veiksniai, kurie lemia aborto pasirinkimą: dažnai tai ne laisvės, o baimės apspręstas pasirinkimas – baimė prarasti darbą arba neišsiversti, nebaigti studijų, partnerio ar šeimos atstūmimo baimė, tiesioginis spaudimas. Abortas dažnai pasirenkamas todėl, kad kritiniu metu moteris pasijaučia viena, yra paliekama vaiko tėvo ir kitų, nesulaukia paramos, nežino apie alternatyvas, o vėliau, vietoj žadėto palengvėjimo ir išlaisvinimo, už priimtą sprendimą sumoka didelę psichologinę ir dvasinę kainą. Tarp judėjimo už gyvybę dalyvių nėra reta sutikti moterų su asmenine aborto patirtimi, kurią vėliau reikėjo išgydyti.

Dėl pandeminės padėties atsisakyta Vašingtone eilę metų rengiamos „Eisenos už gyvybę“, siūloma rengti nedideles eisenas savo vyskupijose, dalyvauti virtualiose pamaldose ir kitose iniciatyvose, į kurias galima registruotis vyskupijų interneto svetainėse ir jų socialinių tinklų kanaluose. (RK / Vatican News)

2021 sausio 22, 15:06