Paieška

Įvadas į popiežiaus encikliką „Fratelli tutti“

Italijoje šiomis dienomis išleistas teologo Mario del Toso veikalas apie naujausią popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“. Knyga „Brolybė ar brolystė?“, kurią išleido „Tipografia Faentina“ leidykla, yra įvadas į popiežiaus encikliką. Autorius, Bažnyčios Italijoje vyskupas, samprotauja apie vertybinius enciklikos žinios aspektus, kuriuose ryškus Pranciškaus pirmtakų mokymas.

Naujausias Faenza-Modigliano vyskupo veikalas siekia padėti skaitytojui atrasti pagrindines enciklikos temas. Pasak autoriaus, popiežiaus enciklika iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip gan paprastas tekstas, tačiau iš tiesų ji yra galinga viso Pranciškaus pontifikato mokymo, kuriame ryškus ankstesnių popiežių mokymo tęstinumas, sintezė, pač Benedikto XVI, kurį, anot autoriaus, paviršutiniški ar įtarūs asmenys laiko tolimu popiežiui Pranciškui, netgi priešingu.

Vyskupas M. del Toso veikale tvirtina, jog be pagrindinių Pranciškaus enciklikos gairių pagilinimo neįmanoma suprasti krikščioniškosios brolybės vizijos visumos. Ji negali būti redukuojama tik iki antropologinio ar sociologinio lygmens. Bažnyčiai tai visų pirma yra teologijos ir transcendencijos klausimas.

M. del Toso kreipiasi ypač į Bažnyčios socialinio mokymo judėjimus ar asociacijas, kurioms rūpi tikėjimo socialinis matmuo, į visus, siekiančius, kad tikintieji būtų įsipareigoję ne tik bažnytinės bendruomenės gyvenime, bet ir pasaulyje pagal krikščioniško tikėjimo dvasią.

Popiežius Pranciškus encikliką „Fratelli tutti“ pasirašė spalio 3 dieną lankydamasis Asyžiuje ant Mažesniųjų brolių ordino steigėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo altoriaus.

Autorius vyskupas M. dal Toso, Faenza-Modigliano vyskupas ir buvęs Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos sekretorius, žada netrukus išleisti kitą knygą, glaustai pristatančią Bažnyčios socialinį mokymą „Tikėjimo socialinis matmuo“. (SAK / Vatican News)

Popiežius Pranciškus pasirašo encikliką „Fratelli tutti“ Asyžiuje
Popiežius Pranciškus pasirašo encikliką „Fratelli tutti“ Asyžiuje
2021 sausio 27, 13:19