Paieška

Kardinolas Louis Sako Kardinolas Louis Sako 

Irako katalikai laukia popiežiaus vizito

Jau tik penkios savaitės iki planuojamos popiežiaus Pranciškaus kelionės į Iraką: ji turėtų įvykti kovo 5–8 dienomis. Viena vertus, nors oficiali kelionės programa dar nėra paskelbta, jos kontūrai ryškėja. Kita vertus, nerimą kelia pandeminė situacija ir padidėjęs islamo džihadistų aktyvumas, ypač po sausio 21 dienos teroro akto Bagdado turguje.

Malda už popiežiaus kelionę

Pastarosiomis dienomis pasirodė įvairių žinių apie konkretų rengimąsi popiežiaus kelionei. Spėjama, kad Šventasis Tėvas, be Bagdado, aplankys antrąjį pagal dydį Irako miestą Mosulą, kuriame daug su krikščionybės istorija susijusių vietų, istorinį krikščionių Karakošo (Qaraqosh) miestą Ninevės lygumoje. Taip pat kurdų autonominio regiono centrą Erbilį, kuriame prisiglaudė dešimtys tūkstančių krikščionių iš Mosulo ir Ninevės gyvenviečių, kai šios buvo užimtos „Islamo valstybės“ teroristinės organizacijos. 

Sirų katalikų bendruomenės pamaldos Karakošo mieste
Sirų katalikų bendruomenės pamaldos Karakošo mieste

Popiežiaus vizitui jau ruošiasi Irako katalikai, kurie priklauso keturioms skirtingų apeigų bendruomenėms. Didžiausia yra Irako chaldėjų apeigų Katalikų Bažnyčia, jai vadovauja patriarchas ir kardinolas Louis Sako.

Kiekvienose sekmadienio Mišiose chaldėjų bendruomenės kalba šią maldą:

„Viešpatie, mūsų Dieve, duok popiežiui Pranciškui sveikatos ir jėgų, kad galėtų sėkmingai atlikti laukiamą kelionę. Laimink jo pastangas stiprinti dialogą ir brolišką susitaikinimą, pasitikėjimą, taikos ir žmogaus orumo vertybes, ypač tarp mūsų, irakiečių, mus palietusių skausmingų įvykių liudininkų. 

Viešpatie, mūsų Kūrėjau, savąja šviesa apšviesk mūsų širdis, kad matytume gėrį, taiką ir jų siektume. Mergele Marija, mūsų motina, tavo motiniškai globai patikime popiežiaus Pranciškaus kelionę, kad Viešpats mums suteiktų malonę džiaugtis nacionaline bendryste, broliškai bendradarbiaujant dėl geresnės mūsų krašto ir jo piliečių ateities. Amen.“

Pamaldos Erbilio mieste
Pamaldos Erbilio mieste

Irake gyvuoja kelios sirų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupijos. Šios Bažnyčios patriarchas reziduoja Libano sostinėje Beirute. Vizito Bagdade dieną popiežius yra laukiamas sirų katalikų bažnyčioje, kurioje 2010 metais islamistų surengtas teroro aktas nusinešė keturių dešimčių tikinčiųjų ir dviejų kunigų gyvybes. Jie pripažinti kankiniais. Kitos dvi mažesnės bendruomenės – lotynų apeigų katalikai ir armėnų apeigų katalikai. 

Abraomo žemė

Irakas yra musulmonų daugumos, sunitų ir šiitų, kraštas, tad popiežiaus kelionės programoje reikia tikėtis įvairių tarpreliginio dialogo akcentų. Galime prisiminti oficialų kelionės šūkį:  „Jūs visi esate broliai“ (žr. Mt 23, 8). Jis siejasi su enciklika apie visuotinę brolyste „Fratelli tutti“, kuri pratęsia ir plėtoja popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo Al Azharo imamo Ahmado Al-Tayeebo, musulmonų sunitų autoriteto, kartu pasirašytos Abu Dabio deklaracijos temas. Kaip minėjo pats chaldėjų patriarchas Louis Sako, yra nagrinėjama popiežiaus Pranciškaus ir Irako šiitų dvasinio lyderio Ali Al-Sistani susitikimo galimybė, kaip ir galimybė atskirai pasirašyti Abu Dabio deklaraciją: taip sutrumpintai vadinamas „Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje“.

 

 

 Popiežiaus kelionės į Iraką anonse užsiminta, kad dažnai girdėsime Abraomo vardą. Abraomo gimtinė ir jo garsiosios kelionės pradžia yra siejamos būtent su dabartinio Irako teritorija. 2013 metais archeologai atidengė dalį senovinio Uro miesto, kuriame Abraomas galėjo gyventi. Irake yra kelios krikščionių lankomos piligriminės vietos, siejamos su Abraomo vardu. 

Abraomo paveldas taip pat yra geras atsparos taškas tarpreliginiam dialogui ir brolystės temai: visos trys monoteistinės religijos – žydų, krikščionių ir musulmonų – jį labai gerbia.

Kliūtys popiežiaus kelionei

Nors popiežiaus Pranciškaus kelionei rengiamasi jau labai konkrečiai – sausio 20 dieną Šventojo Sosto spaudos salė pakvietė registruotis su popiežiumi lėktuve norinčius žurnalistus – įmanoma, kad ji gali ir neįvykti arba būti atidėta. Viena kliūtis yra bendra pandeminė situacija. Šiuo metu ji Irake, palyginus su lapkričio mėnesiu, yra nebloga: naujų užsikrėtimų skaičius sumažėjo keletą kartų. Tačiau po kelių savaičių padėtis gali pasikeisti į blogąją pusę. Bet kokiu atveju nereikia tikėtis masinių renginių.  

Karys Bagdado gatvėje
Karys Bagdado gatvėje

Kita problema yra saugumas: ne tiek popiežiaus, kiek paprastų tikinčiųjų, kurie keliaus arba grįš iš susitikimų su Pranciškumi. Irako vyriausybė gali užtikrinti Šventojo Tėvo saugumą, tačiau bendra saugumo situacija nėra gera: teroristinės grupuotės tebėra aktyvios, nežada sudėti ginklų, naudojasi partizaninio karo taktikomis ir sugeba prasiskverbti į Bagdado centrą. 

Irako chaldėjų patriarchas kardinolas Louis Sako sausio 26 dieną „Vatican News“ pakomentavo dabartinę pasirengimo stadiją popiežiaus kelionei. Pasak jo, labai glaudžiai darbuojamasi su Irako valdžia. Popiežiaus vizito ir jo žinios apie taiką, brolystę reikia ne vien krikščionims, bet ir kitų tikėjimų irakiečiams. Ilgametis karas sudraskė ir sužeidė ryšius tarp skirtingų religijų ir skirtingos kilmės irakiečių. Pranciškaus vizitas gali padėti šias žaizdas gydyti.   

Komentuodamas sausio 21 dienos teroro aktą Bagdado turguje, patriarchas atkreipė dėmesį, jog jau kurį laiką nesitaikoma specialiai į krikščionis. Kokia buvo teroro akto organizatorių intencija? Ar ji buvo nukreipta prieš popiežiaus kelionę? Anot kardinolo, motyvai galėjo būti ir kiti: priminimas apie save centrinei valdžiai, bauginimas rengiantis rinkimams, iškreipta reakcija į valdžios pasikeitimą Jungtinėse Valstijose.  (RK / Vatican News)

 

2021 sausio 29, 13:51