Paieška

Komunija Maniloje Komunija Maniloje 

Filipinai. Popiežius paragino vyskupus liudyti evangelinę meilę

Filipinų vyskupai sausio 26–27 dienomis dalyvauja virtualioje plenarinėje sesijoje, jos dalyvius popiežiaus vardu pasveikino apaštališkasis nuncijus, praneša Filipinų episkopato naujienų portalas „cbcpnews“. Popiežius prašo Filipinų vyskupų konkrečiais veiksmais įsipareigoti evangelinės artimo meilės liudijimui koronaviruso pandemijos kontekste.

Popiežius reiškia viltį, kad Filipinų vyskupų sprendimai padės kūrybingiau įgyvendinti pastoracinę meilę. Tokiu būdu Bažnyčia Filipinuose bus matoma kaip atvirų durų namai, suteikiantys viltį ir stiprybę vargstantiesiems ir visiems, kurie trokšta žmogiškesnio ir oresnio gyvenimo. Popiežius palaiko vyskupų pastangas ir juos laimina, pasakė nuotoliniame susitikime apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Charles J. Brown.

Virtualioje plenarinėje asamblėjoje, iš eilės 121-ojoje, dalyvauja daugiau kaip 80 vyskupų. Vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos nariai asamblėjai pristatys pandemijos situaciją ir pastoracinės veiklos planus Filipinų bažnytiniuose regionuose, taip pat diskutuos, kaip esamomis sąlygomis paminėti šiemet sukankantį Filipinų evangelizavimo penkių šimtų metų jubiliejų. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 26, 13:55